Skip to main content
Skip table of contents

Inblick i och notiser om energi

Tabellen nedan visar en översikt över den inblick och alla notiser du kan konfigurera beroende på din typ av Niko Home Control-installation, installerade moduler och system från tredje part.

Niko Home Control för bussinstallationNiko Home Control för traditionell installation
ansluten kontrollenhet (550-00003)
+ mätare (550-00803)
(+ tillval SMA Sunny Boy
eller Sunny Tripower)
ansluten kontrollenhet (550-00003)
+ pulseräknare (550-00250)
trådlös gateway (552-00001)
+ smart/digital mätare
trådlös gateway (552-00001)
+ smart/digital mätare
+ SMA Sunny Boy
eller
Sunny Tripower

trådlös gateway (552-00001)
+ smartplugg
(552-80699 eller 552-80698)
eller
smart vägguttag
(170-33505 eller 170-33605)

Niko Home Control-version2.102.102.82.102.9.1
Inblick i el
förbrukning i realtid


tagen från elnätetinjiceras i elnätettotal förbrukning (*)produktion (**)
egenförbrukning
topp i energiförbrukningInblick i
gasförbrukning


vattenförbrukning
Notiser om el
förbrukning

injektionenergitoppfel på solpanel
Notiser om
gasförbrukning


vattenförbrukning
(*) Den totala elförbrukningen är mängden el som tas från elnätet PLUS din egen produktion MINUS din injicering i elnätet.

(**) Elproduktionen är mängden el som dina solpaneler producerar. Det är summan av mängden du injicerar i elnätet och mängden du förbrukar själv.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.