Skip to main content
Skip table of contents

Dimmeraktor universal

Beskrivning

Om du tänker använda en annan typ av lampa ska du inte glömma att konfigurera dimmeraktorn i elcentralen på nytt.

Med denna dimmeraktor kan du dimma följande typer av lampor:

  • glödlampor
  • 230 V halogenlampor
  • 12 V halogenlampor med elektronisk transformator
  • 12 V halogenlampor med ferromagnetisk transformator
  • dimbara LED-lampor
  • dimbara lågenergilampor (CFLi)

Tillåtna belastningar

Följande tabell ger en översikt över den maximala belastningen som är tillåten per lamptyp vid en omgivningstemperatur på 45 °C.


CFLi

dimbara LED-lampor

Max.

400 W

400 W

400 W

200 W

200 W

Min.

5 W

5 W

20 W

5 W

5 W


Ställa in dimmeraktor enligt typen av lampa

Du kan manuellt konfigurera typen av lampa som du vill dimma på dimmeraktorn, mer specifikt på kanalen (1 eller 2) där lampan är ansluten. Inställningen görs med DIP-omkopplarna på framsidan av dimmeraktorn, som oftast är installerad längst ner i elcentralen. Avläs diagrammet nedan för korrekta inställningar för DIP-omkopplarna per lamptyp.

    

 

Glödlampa – bakkantsstyrning

Halogenlampa med elektronisk transformator – bakkantsstyrning

 

Halogenlampa med ferromagnetisk transformator – fasstyrning

led 1

Dimbar LED-lampa – bakkantsstyrning

led 2

Dimbar LED-lampa – fasstyrning

CFLi1

Dimbar lågenergilampa – bakkantsstyrning

CFLi2

Dimbar lågenergilampa – fasstyrning (*)

led 3

Dimbar LED-lampa – bakkantsstyrning (*)

led 4

Dimbar LED-lampa – fasstyrning (*)


Nedan ges ett exempel på fördelar och nackdelar med de två sista alternativen:

ProfilGlödlampa eller halogenlampa med elektronisk transformatorled 3 eller led 4.
FördelarLampan lyser inte starkt en kort stund när den tänds.Lampan kan dimmas till dess lägsta nivå
Nackdelar
  • Lampan kan inte dimmas till dess lägsta nivå
  • I vissa fall är skillnaden i ljusflöde som kan uppnås  begränsad
Lampan lyser starkt en kort stund när den tänds, om en låg dimringsnivå har valts.

Slå av och på dimmern efter inställning av den lägsta nivån. Om lampan inte är tänd ska du välja en lampprofil med boostfunktion (CFLi1, CFLi2, LED 3 eller LED 4).

Ställa in lägsta nivå

För att uppnå den (optimala) maximala räckvidden för varje lampa kan den lägsta nivån justeras. Använd en skruvmejsel för att manuellt justera den lägsta nivån. Vrid potentiometern åt höger för att höja nivån. Vrid åt vänster för att sänka nivån.

Avläs följande diagram.

1. Tänd lampan på dess maximala ljusintensitet.

2. Justera ljusintensiteten:


Ljusintensitet

Åtgärd

Du är nöjd med den lägsta ljusintensiteten.

Du behöver inte ändra någonting på dimmeraktorn i elcentralen.

Ljuset är för starkt: den lägsta ljusintensiteten är för hög.

Använd en skruvmejsel och vrid potentiometern framtill på aktorn åt vänster för att minska ljusintensiteten. Stoppa precis innan lampan börjar blinka eller släcks.

Lampan blinkar eller tänds inte: den lägsta ljusintensiteten är för låg.

Använd en skruvmejsel och vrid potentiometern på varje kanal framtill på aktorn åt höger för att öka ljusintensiteten.


Följande diagram sammanfattar dessa tre möjligheter.


Åtgärd

Kontroll


Slutsats


Åtgärd

Kontroll

Dimma till LÄGSTA NIVÅ

Är tänd vid lägsta nivå

Lägsta dimmernivå OKLyser fortfarande för starkt

Lägsta dimmernivå för hög


MIN/MAX


är inte tänd eller blinkar


Lägsta dimmernivå för låg  


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.