Skip to main content
Skip table of contents

Daikin och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Daikin aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Daikin-system kan du göra följande:  


Daikins luft till vatten-värmepumpar för bostadshus (Daikin Altherma-sortimentet)

och

gaspannor (Daikin Altherma-sortimentet)

Daikins luft till luft-värmepumpar för bostadshus

(luftkonditionering) 

Kontrollera och övervaka rumstemperaturen

Övervaka utomhustemperaturen

Kontrollera och övervaka programrutinen (t.ex. semester, automatisk)

Kontrollera och övervaka driftrutinen (t.ex. värme, kyla, auto)

Övervaka och ställ in driftstatus för värme-/kylsystemet (på eller av)

Övervaka och boosta varmvattensystemet


Kontrollera och övervaka programrutinen för varmvattensystemet (t.ex. semester, schemaläggning)


Övervaka, ställ in och boosta fläkthastighet


Daikin-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och sänka börvärdestemperaturen genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Daikin-systemet.

 • Du kan alltid använda Daikin ONECTA-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer. Daikin Online Controller-appen har inte stöd för Niko Home Control.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.


Ditt Daikin-system uppfyller följande krav:

 • Det är ett av eller en kombination av följande komfortsystem:

  • Daikin Altherma luft till vatten-värmepump

  • Daikin luft till luft-värmepumpsystem (delat/flerdelat luftkonditioneringssystem) för bostadshus

  • Daikin Altherma-gaspanna

 • Det har en trådlös/trådbunden LAN-adapter.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Det har registrerats med Daikin ONECTA-appen och du har ditt Daikin-användarkonto och lösenord till hands.

Daikin Online Controller-appen har inte stöd för Niko Home Control. Uppgradera din app till Daikin ONECTA-appen.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Daikin-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Daikin-system?

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp. 

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Daikin-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Daikin-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder Daikin-systemet?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.