Skip to main content
Skip table of contents

Vad är ett rum?

Miestnosť je vymedzená oblasť zakreslená v oblasti nákresu. Miestnosť je zvyčajne oblasť v dome, ale môže to takisto byť terasa alebo príjazdová cesta.

Ovládače, zariadenia a akcie priradíte k daným miestnostiam tak, že ich do nich vložíte.

Na dotykovej obrazovke a v aplikácii na tablete alebo smartfóne sú akcie rozdelené podľa miestností.

Efektívne rozdelenie do miestností zabezpečí prehľadnejšiu inštaláciu pre používateľov.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.