Skip to main content
Skip table of contents

Vad är en enkel åtgärd?

När använder du en enkel åtgärd?

Att skapa en enkel åtgärd är det enklaste och snabbaste sättet att skapa en åtgärd mellan kontroller och enheter. Å andra sidan är beteendet hos denna typ av åtgärd alltid fördefinierat. Det innebär att du inte kan lägga till några ytterligare funktioner. Om du vill lägga till mer intelligens i en åtgärd måste du använda en rutin.

Vad är beteendet hos en enkel åtgärd och vilka kontroller och enheter kan kombineras?

EnhetKontrollBeteendeAnmärkningar
 • lampa
 • styrt vägguttag
 • fläkt till/från
 • annan till/från-enhet
 • virtuell enhet
 • generiska kontrollpunkter
 • pekskärm, Digital black och Niko Home-appen
 • slå på eller av

 • dimbar belysningskrets
 • dimbart uttag
 • analog utgång 0-10 V
 • analog utgång 1-10 V
 • generiska kontrollpunkter
 • dimmerkontroll
 • pekskärm, Digital black och Niko Home-appen
 • slå på eller av
 • dimring

(1)

 • centralt ventilationssystem - till/från
 • centralt ventilationssystem - 0/10 V
 • specifik ventilationskontrollpunkt
 • pekskärm, Digital black och Niko Home-appen
 • ventilation låg/normal/hög/boost

 • jalusi
 • markis
 • Persienn
 • Velux-takfönster
 • Reynaers-skjutdörr
 • generisk kontrollpunkt
 • specifik motorkontroll
 • pekskärm, Digital black och Niko Home-appen
 • öppna/stänga/stoppa motorn

(2)


 • Bose-högtalare
 • Sonos-högtalare
 • specifik ljudkontroll
 • pekskärm, Digital black och Niko Home-appen
Höja/sänka volymen Slå på eller av högtalaren. (3)

(1)

Generiska kontroller och dimmerkontroller kan inte kombineras i samma åtgärd.

(2)

 • Generiska kontroller och motorkontroller kan inte kombineras i samma åtgärd.
 • Alla enheter inom en enkel åtgärd måste vara av samma typ.

(3)

Det bästa sättet att ansluta flera högtalare är att ansluta en högtalare till Niko Home Control och gruppera  de andra med Sonos- eller Bose-appen. . 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.