Skip to main content
Skip table of contents

Tidsschema

Skapa tidsscheman och återanvänd dem flera gånger i logiker.

I ett tidsschema kan du ange olika tider vid vilka vissa enheter ska styras och/eller rutiner ska utföras.

Följande tidsscheman är möjliga:

  • dagligt schema
  • veckoschema
  • månadsvis schema
  • årligt schema.

Läs även "Menyn Skapa - Tidsschema".


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.