Skip to main content
Skip table of contents

Ta bort ett tidsschema

Utgångspunkt

Procedur

  1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Tidsschema.
    Resultat:
    Panelen Tidsschema visas. Du får en översikt över alla skapade tidsscheman.
  2. Klicka på tidsschemat du vill ta bort.
  3. Nedtill till höger på panelen klickar du på Ta bort tidsschema och bekräftar ditt val.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.