Skip to main content
Skip table of contents

Projektinställningar

Du kan ändra följande inställningar:

InställningarBetyder
Installationstyp


Välj den maskinvara på vilken din installation är byggd. Detta val avgör också vilka kontroller, enheter och rutiner du kan använda.

Ändra inte installationstypen. Om du gör det raderas hela projektet.

Språk
  • Språket i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran
  • Installationens språk: på alla displayer (termostat, stämningskontroll, eko-display, Digital black 24 V och 230 V) och på pekskärmen
Kunduppgifter

Uppgifterna för slutkunden.

Namn är ett obligatoriskt fält.

Uppgifter om installatör
  • Dina uppgifter som installatör
  • Dina uppgifter som andre installatör om du tar över installationen.

Installatörsuppgifterna sparas.

Namn och företag är obligatoriska fält.

Info om versionenFör att lägga till extra information om projektversionen, t.ex. vad som har ändrats jämfört med den tidigare versionen.
Globala inställningar

För att justera de globala inställningarna måste datorn anslutas till den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen.

TidszonStandardinställningen är Europa/Bryssel. Du kan konfigurera detta så att datum och tid för din installation synkroniseras via Internet.
OrtStäll in orten för din bostad i tidszonen som standard. Du kan konfigurera detta ytterligare för att ställa in den astronomiska klockan mer noggrant.
Valuta

Standardinställningen är euro.

Valutan visas i resultaten av energiavläsningarna.

Datum och tid

Om den anslutna kontrollenheten är ansluten till Internet behöver du inte ställa in datum och tid.

Annars kan du ställa in datum och tid manuellt. Installationer som inte är anslutna till Internet ändras inte automatiskt till vinter-/sommartid.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.