Skip to main content
Skip table of contents

Projektdokument

Skriva ut centraletiketter och centralvy

Utgångspunkt

  • Du har skapat ett projekt.
  • Du är i översiktsfönstret Översikt > Projektinformation och inställningar > Niko Home Control-installation.

Procedur

Klicka på ...för att ...
installationsbeskrivning

skapa ett PDF-dokument som innehåller en översikt över hela installationen med enkla åtgärder, rutiner, kontroller och enheter.

Denna översikt representerar den fullständiga programmeringen för en installation.


centraletiketter (*)

skapa ett PDF-dokument som innehåller etiketterna med namnen på centralmodulerna och de förknippade enheterna.

Du kan skriva ut detta dokument på ett etikettark så att du kan sätta etiketterna ovan- eller nedanför modulerna i elcentralen.

Obs! Skriv ut dokumentet i dess faktiska storlek (100 %) för att säkerställa att etiketterna har samma bredd som modulerna.

centralvy (*)

skapa ett PDF-dokument som innehåller en översikt över centralerna med de installerade modulerna och enheterna.

Du kan skriva ut detta dokument och sätta upp det i centralen, eller använda det för att ansluta modulerna korrekt. Beroende på centralens storlek kommer dokumentet att innehålla A3- och A4-sidor.

(*) Endast för en installation med en ansluten kontrollenhet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.