Skip to main content
Skip table of contents

Projektbegränsningar

Utgångspunkt

Du är i översiktsfönstret Översikt > Projektinformation och inställningar > Niko Home Control-installation.

Styra projektbegränsningar

Du kan styra vissa projektbegränsningar med programmeringsprogramvaran.

I den högra panelen kommer du att se ett antal projektbegränsningar som du kan styra, indelade i tre grupper.

Antal komponenter per typ

Antalet anslutna kontrollenheter, RF-gränssnitt, uppmätta energikanaler, eko-displayer, displaykontroller, termostater och analoga sensorer.

Strömförsörjningar

Antalet strömförsörjningsmoduler som används i den aktuella konfigurationen och antalet strömförsörjningsmoduler som är tillgängliga i installationen.

Totalt antal komponenter

Summan av alla enheter och moduler (moduler med DIN-skenor, trådlösa enheter, DALI-enheter, enheter från anslutna tjänster, Digital black-enheter, videodörrstationer, ljudenheter ...) i den aktuella konfigurationen och det tillåtna antalet.

Översikt över begränsningar

Beskrivning

Begränsning

Maximalt antal anslutna kontrollenheter

1

Maximalt antal RF-gränssnitt

1

Maximalt antal uppmätta energikanaler (summan av all el, vatten och gas)

20

Maximalt antal eko-displayer

5

Maximalt antal displaykontroller (eko-displayer, termostater och stämningskontroller)

25

Maximalt antal termostater (termostat och HVAC-termostat)

20

Maximalt antal analoga sensorer

30

Maximalt antal ytterligare strömförsörjningsmoduler

2

Maximalt antal Niko Home Control-moduler på bussen (DIN-skenmoduler och -kontroller)

350

Maximalt antal rum

100

Maximalt antal åtgärder (enkla åtgärder och rutiner)

300

Maximalt antal villkor

64

Maximalt antal steg i en åtgärd (rutin eller villkor)

100

Maximalt antal tidsperioder (fördelade över alla tidsscheman)

200

Maximalt antal elcentraler

20

Maximalt antal DALI-enheter (totalsumma av DALI-switchad belysning, DALI-dimrad belysning och DALI-belysning (broadcast)) (*)

256

Maximalt antal videodörrstationer

3

Maximalt antal äldre versioner sparade på den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen

50

(*) Det maximala antalet DALI-utgångar per kanal på en DALI-modul (adresserbar eller broadcast) är 64.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.