Skip to main content
Skip table of contents

Programmeringsprogramvara/Niko Home-app

Inledning

Slutanvändaren kan konfigurera sin Niko Home Control-installation med Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran eller med Niko Home-appen. Alla ändringar av installationen i programmeringsprogramvaran uppdateras automatiskt i Niko Home-appen, och vice versa.

Niko Home-appen har ännu inte alla konfigurationsfunktioner som finns i programmeringsprogramvaran. 

Skillnader

Tabellen nedan visar de viktigaste skillnaderna.


Niko Home Control II-programmeringsprogramvara

Niko Home-appen

Niko Home control II-styrapp
(inte längre tillgänglig)

För vem?

Installatör och teknikintresserad slutanvändare

Slutanvändare

Slutanvändare

Vad behöver du?

Dator

Smartphone eller surfplatta

Smartphone eller surfplatta

Vad kan du göra med den?

Programvara för programmering av Niko Home Control-installationer för bussledningar eller traditionella ledningar.
Programvaran är användarvänlig, intuitiv och visuellt strukturerad.
Programvara kan laddas ned utan kostnad från Nikos webbplats.

Denna programvara finns för Windows och Mac.

Styr och konfigurera din Niko Home Control-installation för traditionella ledningar på ett användarvänligt sätt
eller använd denna app för att styra din Niko Home Control-installation för bussledningar.

Denna app kan laddas ned gratis från Android eller Apple App Store.

Styr din Niko Home Control-installation för traditionella ledningar eller din Niko Home Control-installation för bussledningar på ett användarvänligt sätt.

Illustration


Översikt

Tabellen nedan visar en översikt över vad du redan kan göra med Niko Home-appen och vad som blir möjligt i framtiden.  

Installationstyp


Niko Home Control II-programmeringsprogramvara

Niko Home-appen

Alla typer

Styra installationen med en smartphone

Styra enkla åtgärder eller rutiner

Styra installationen med en surfplatta-

Styra enkla åtgärder eller rutiner

Växla mellan flera installationer

Åtkomstkontroll - ta emot samtal

Åtkomstkontroll - titta ut

Konfigurera varningar om el- och gasförbrukning 

Koppla Digital black

Skapa och redigera kontroller på Digital black

Redigera visualiseringen på Digital black

Ansluten kontrollenhet
Skapa och ta bort enkla åtgärder

Redigera enkla åtgärder

smartphone s01_14_00_2511235_005.png  / surfplatta s01_14_00_2511235_006.png

Skapa, redigera och ta bort rutiner

smartphone s01_14_00_2511235_005.png  / surfplatta s01_14_00_2511235_006.png

Skapa, redigera och ta bort logiker

Skapa, redigera och ta bort tidsscheman

Länka enheter från partnermärken -

Velux, Reynaers

Länka enheter från partnermärken -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Konfigurera åtkomstkontroll

Konfigurera el-, gas- och vattenmätning

Konfigurera klimatkontroll

Styra enheter från partnermärken -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Styra enheter från partnermärken -

Danfoss

Kontrollera el-, gas- och vattenförbrukning
-med Niko Home Control-mätare

Kontrollera el-, gas- och vattenförbrukning
-anslutning till din smarta mätare

Trådlös gateway
Skapa, redigera och ta bort -

enkla åtgärder,
rutiner

smartphone s01_14_00_2511235_005.png  / surfplatta s01_14_00_2511235_006.png

Skapa, redigera och ta bort logiker

Skapa, redigera och ta bort tidsscheman

Länka enheter från partnermärken -

Danfoss

smartphone s01_14_00_2511235_005.png  / surfplatta s01_14_00_2511235_006.png

Länka enheter från partnermärken -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Länka enheter från partnermärken -

Reynaers
Velux

Konfigurera åtkomstkontroll

Styra enheter från partnermärken -

Aldes
Alfen
Blitz Power
Bose
Bulex
Daikin
Duco
MENNEKES
Mitsubishi electric
Nibe
Protherm
Renson
Saunier duval
SMA
Sonos
Vaillant
Veton

Kontrollera el och gas och förbrukning
-anslutning till din smarta mätare

Förklaring:


s01_14_00_2511235_005.png - finns i dag

s01_14_00_2511235_006.png - tillgänglig i en senare version

s01_14_00_2511235_007.png - inte tillgänglig

Nedladdningar

Niko Home Control II-programmeringsprogramvara (Windows och Mac)

Via webbplatsen

Niko Home-app (Android och iOS)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.