Skip to main content
Skip table of contents

Lägen

En Niko Home Control-installation med en trådlös gateway kan arbeta i 3 lägen. Dessa lägen fastställs av tillgängligheten för den trådlösa gatewayen och programmeringen hos de anslutna enheterna.

Läge
Fristående läge
Anslutet läge
Fallbackläge
VillkorIngen trådlös gateway har konfigurerats.
  • En trådlös gateway har konfigurerats.
  • Den trådlösa gatewayen kan nås av de anslutna kontrollerna och enheterna.
  • De anslutna kontrollerna och enheterna är programmerade.
  • En trådlös gateway har konfigurerats.
  • Den trådlösa gatewayen kan inte nås av de anslutna kontrollerna och enheterna (utanför räckvidden, utan ström).
  • De anslutna kontrollerna och enheterna är programmerade.
BeteendeEnheterna fungerar i enlighet med traditionellt beteende.De anslutna kontrollerna och enheterna fungerar i enlighet med sina programmerade beteenden.De anslutna kontrollerna och enheterna går tillbaka till sina traditionella beteenden.
T.ex.Den enkla smarta strömställaren tänder eller släcker en lampa.Den enkla smarta strömställaren är programmerad som en standardmässig Allt av-knapp.
Alla kontroller och enheter inom denna standardmässiga Allt av-rutin slås av när knappen trycks in.
Den enkla smarta strömställaren kan vara programmerad som en standardmässig Allt av-knapp men släcker endast en lampa.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.