Skip to main content
Skip table of contents

Ladda ner annan version

Utgångspunkt

 • Du är i översiktsfönstret Projekt.
 • Din dator är ansluten till en ansluten kontrollenhet eller trådlös gateway.
 • Din installation har redan programmerats minst en gång.

Procedur

 1. Klicka i den vänstra menyn på Ladda ner annan version.
  Resultat:
  Dina tidigare uppladdade versioner visas i översikten. 

 2. Välj ett projekt.

 3. Klicka på knappen Exportera för att spara projektet som en .nhc2-fil på datorn.

 4. Välj en mapp och ett namn.
 5. Klicka på knappen Spara.
 • Du kan lagra högst 50 projekt på din installation.
 • Du kan radera ett enskilt projekt genom att klicka på knappen Ta bort bredvid projektet. För att radera flera eller alla projekt kryssar du i motsvarande rutor eller markerar Välj alla och klickar på knappen Ta bort valda.
 • Klicka på hänglåset för att låsa ett projekt så att det inte kan raderas av misstag.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.