Skip to main content
Skip table of contents

Kopiera ett rum

Utgångspunkt

Procedur

 1. Välj rum genom att: 

  • klicka på kanten av ett rum

  • dubbelklicka i rummet

  • klicka på rummets namn

 2. Tryck på tangenterna "Ctrl" + "C". Nu har du kopierat rummet till urklipp.

 3. Tryck på tangenterna "Ctrl" + "V" på den plats där du vill klistra in rummet. 

 4. Rummet ligger nu på den nya platsen.
  Om rummet innehåller kontroller och enheter kopieras de tillsammans med rummet. Kontrollerna och enheterna har samma namn och parametrar. 

Video

Ta en titt på ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/t1zQnRSJBEE


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.