Skip to main content
Skip table of contents

Flytta ett rum

Utgångspunkt

Procedur

 1. Välj rum genom att: 

  • klicka på kanten av ett rum

  • dubbelklicka i rummet

  • klicka på rummets namn

 2. Dra rummet till en annan plats på ritytan.

 3. Släpp rummet på den nya platsen.
  Om rummet innehåller kontroller och enheter flyttas de tillsammans med rummet.

  Rum kan inte överlappa varandra.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/Rlcx2oxNLmo
 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.