Skip to main content
Skip table of contents

Energihantering med Niko Home Control

Installation med

trådlös gateway

ansluten kontrollenhet

trådlös brygga

ansluten kontrollenhet

Global energimätning via

P1-port på digital mätare (BE/NL)

trådlös mätare

mätare för buss

Uppgifter om solkraftsproduktion (och batteri) via

SMA-växelriktare

trådlös mätare

mätare för buss

Mätning av krets och belastning via

trådlös mätare

mätare för buss

Mätning av apparaters energianvändning via 

smart plug

smart vägguttag

Sparar energi (global energimätning krävs)

ökar egenförbrukningen av solenergi via rutinen Solläge

minskar förbrukningstoppar via läget för toppbelastningsutjämning

kontrollerar EV-laddare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.