Skip to main content
Skip table of contents

API-anslutning för systemintegratörer

Är du en systemintegratör och skulle du vilja att Niko Home Control fungerar tillsammans med din tillämpning? Det kan du göra genom att använda API-anslutningen för systemintegratörer.

Den anslutna kontrollenheten för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen har ett API, som ger dig lokal åtkomst till din Niko Home Control-installation. Så snart som din installation har konfigurerats kan du använda Niko Home Control-installationen med detta integratör-API, samt ta emot statusinformation.

Mer information finns på: https://www.niko.eu/partnersJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.