Skip to main content
Skip table of contents

API-anslutning för DIY

Med Hobby API kan du själv länka smarta lösningar till din Niko Home Control-installation.
Är du teknikintresserad? Vill du att Niko Home Control ska arbeta tillsammans med dina egna tillämpningar eller lösningar som t.ex. Node-RED, openHAB eller Home Assistant? Kom själv igång med MQTT. 

Här är några exempel:

  • Du kan sänka volymen på TV:n när någon ringer på dörren.

  • Du kan automatiskt stänga fönstren när det börjar regna.

  • Du kan styra belysningen med TV-fjärrkontrollen.

Logga in på din personliga Niko Home Control-sida. Där hittar du den tekniska API-dokumentationen och Hobby API-token med de anslutna tjänsterna.

Den fullständiga proceduren finns i användarhandboken för Niko Home Control II.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.