Skip to main content
Skip table of contents

Ändra formen på ett rum

Utgångspunkt

Procedur

 1. Välj rum genom att: 

  • klicka på kanten av ett rum

  • dubbelklicka i rummet

  • klicka på rummets namn

  Resultat: Panelen Rita rum visas. Rummet markeras på ritytan:

  • en blå bubbla visas på varje hörn

  • en grå bubbla visas i mitten av varje linje.

 2. Du kan göra följande: 

  • Dubbelklicka på en grå bubbla för att dela en linje i 2 lika stora delar. Den grå bubblan blir blå (blir ett hörn).

  • Klicka och dra en blå bubbla för att flytta ett hörn.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

I detta exempel har rummet som motsvarar sovrummet ritats som en fyrkant. Vi ändrar formen så att den sammanfaller med sovrummet på planritningen.

https://www.youtube.com/embed/vPdwG8nmW7o 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.