Skip to main content
Skip table of contents

Ändra ett tidsschema

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Tidsschema.
  Resultat:
  Panelen Tidsschema visas. Du får en översikt över alla skapade tidsscheman.

 2. Klicka på tidsschemat du vill ändra.
 3. Gör de nödvändiga ändringarna. 

  För att ändra informationen för ett tidsschema följer du samma procedur som för att skapa ett tidsschema.

 4. Klicka på Stäng för stänga panelen Tidsschema.

  Om du ändrar det återkommande mönstret i tidsschemat raderas de befintliga tidsperioderna. Du får en varning först.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.