Skip to main content
Skip table of contents

Ändra en central

Utgångspunkt

 • Du har skapat en central.

 • Du är i översiktsfönstret Fyll central.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Centraler.
  Resultat:
  Panelen Centraler öppnas och visar centralinformationen.
 2. I listan Centralöversikt klickar du på centralen som ska ändras.
  Resultat:
  Panelen Central visas.

  Klicka på pennan bredvid ett centralnamn på ritytan. Panelen Central visas.

 3. Du kan göra följande:
  • ändra namnet på centralen
  • ändra antalet rader
  • ändra längden på raderna.
 4. Klicka på Stäng för att återgå till panelen Centraler.
 5. Klicka på Stäng för att återgå till översiktsfönstret Fyll central.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.