Skip to main content
Skip table of contents

Adressera en videodörrstation

Utgångspunkt

Procedur

  1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Videodörrstation.
    Resultat:

    • Panelen Länka videodörrstationer öppnas och visar videodörrstationerna som hittats i installationen, med motsvarande kamerabild.

    • Videodörrstationerna visas på ritytan.

  2. Klicka på plustecknet för videodörrstationerna för att länka dem. Följ ordningen som anges i programmeringsprogramvaran.

  3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Adressera.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/CK7rcn--ZHkJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.