Skip to main content
Skip table of contents

Adressera Bose- och Sonos-högtalare

Utgångspunkt 

 • Alla användarenheter du vill adressera är på plats och anslutna till installationens lokala nätverk.

 • Din dator är ansluten till installationen.

 • Du är i översiktsfönstret Adressera.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Bose- och Sonos-högtalare.
  Resultat:
  Panelen Länka Bose- och Sonos-högtalare öppnas och visar en lista med alla enheter som hittats i installationens lokala nätverk.
  På ritytan hittar du enheterna som du skapat inom din programmering.  

 2. Klicka på enheternas plustecken för att ansluta dem.
  Följ ordningen som anges i panelen.

 3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Adressera.

Video

Ta en titt på ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/2fcDzXmmakg


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.