Skip to main content
Skip table of contents

Viktig information Niko Home Control I

Klicka på länkarna nedan för att läsa viktig information för din programvaruversion.

För att ta reda på vilken version du har ska du i programmeringsprogramvarans Dashboard klicka på "Projektinformation och inställningar" och sedan på "Version Niko Home Control-programmeringsprogramvara".


Version 1.23 viktig information Windows

Version 1.23 viktig information Mac

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.