Skip to main content
Skip table of contents

Utgivningsanmärkningar version 2.19.1 Windows

Programvaruversion och utgivningsdatum

Niko Home Control-programmeringsprogramvara version 2.19.1 för Windows. Denna programvara används för att programmera en ny Niko Home Control II-installation eller för att anpassa en befintlig 2.x-installation.

Utgivningsdatum  

Denna uppgradering tillhandahålls som en automatisk uppgradering av programmeringsprogramvaran vid start och kan även laddas ner från Nikos webbplats.

Systemkrav 

 • Minst 4 GB RAM rekommenderas
 • Kompatibel med Windows 10 eller senare versioner. Vi rekommenderar att du installerar alla officiella Windows-uppdateringar.
 • Lägsta skärmupplösning: 1 366 x 768. Programmeringsprogramvaran avger ett varningsmeddelande när den öppnas på en skärm med lägre upplösning.
 • Appen för iPads och iPhones kräver iOS version 14.0 eller högre. Android-appen kräver version 9.0 eller högre.

När ska jag använda den?

Niko rekommenderar att uppgradera alla Niko Home Control II-installationer till denna version för att garantera att installationerna fungerar som de ska. En uppgradering rekommenderas om installationen kräver en av följande funktioner eller buggfixar:

Nya funktioner

Jämfört med version 2.18.1:

 • Programmeringsprogramvara:

  • Konfigurationen av DALI-enheterna kan utföras offline via programmeringsprogramvaran utan att du befinner dig på plats, i likhet med andra Niko Home Control-enheter. Funktionen ”Skanna DALI-enheter” kommer att flyttas till fliken ”Adressering”. Men adressering av fysiska DALI-enheter och programuppladdningar måste fortfarande göras på plats 

  • För mätningar baserade på tänger kan tångens mätriktning inverteras som en parameter. I fliken ”Energi” på diagnostiksidan visas de uppmätta värdena så att tångens riktning kan kontrolleras

  • För undermätningar (med kontakt, uttag eller tänger) kan en ”Enhetsgrupp” ställas in som en parameter. Detta har ingen effekt på installationen idag, utan är en förberedelse för framtida lanseringar

  • Tryckknappsgränssnittet kan användas för att aktivera åtkomstkontroll

 • Anslutna tjänster:  

  • Kompatibilitet med Alfen-, Blitz Power-, Mennekes- och Veton-laddare för elfordon

 • Energi:

  • Möjlighet att använda mätningstänger för att visualisera din produktion av solenergi och batteriets laddningsstatus för växelriktare (hybrid och icke-hybrid). Detta är en ny parameter för energiavläsningen i programmeringsprogramvaran Niko Home Control. Observera att de konsoliderade värdena för hembatteriet och solpanelerna visas för hybrid-växelriktare 

  • Du behöver inte lägga till din billaddare i rutinen med läge för toppbelastningsutjämning, eftersom den får högsta prioritet för att undvika toppförbrukning

  • Du behöver inte lägga till din billaddare till rutinen för solläget, eftersom den får högsta prioritet. Om du väljer inställningen ”Solenergi” i Niko Home-appen laddas din billaddare med överbliven solenergi. Rutinen ”Solläge” aktiverar bara andra enheter på listan om det finns ytterligare solenergi tillgänglig 

  • Användare vars eltaxa är kapacitetsbaserad kan ställa in en varning och bli meddelade när ett högre målvärde för toppförbrukning upptäcks. Energivarningar ställs in i fliken ”Energi” i Niko Home-appen

 • Nytt produktstöd:  

  • Stöd för den trådlösa mätaren (552-20803) via programmeringsprogramvaran. Hårdvaran blir tillgänglig under det andra kvartalet 2024 

  • Stöd för tryckknapparna med LED och komfortsensorer (xxx-5220X och xxx-52921) i programmeringsprogramvaran. De här tryckknapparna kan läggas till i en Niko Home Control-installation på bussledning för att mäta och visualisera temperaturen och luftfuktigheten* i rummet där de är placerade (*tillgängligt i en senare version). Värdena för temperatur och luftfuktighet* kan båda användas i villkor, medan temperaturvärdena kan användas som ingång för rutiner för uppvärmning/kyla i flera zoner. Hårdvaran blir tillgänglig i mars 2024 

  • Stöd för tryckknappsgränssnittet med feedback-LED (550-20025) i programmeringsprogramvaran. Hårdvaran blir tillgänglig i mars 2024

 • Niko Home-appen:

  • Laddare till elfordon visas i ”demoläge”

  • Niko Home-appens systemloggar kan skickas till Nikos kundtjänst från ”demoläge”

 • Digital black:

  • Laddningskontroller för elfordon är tillagda

  • Förbättrad kontroll av dimringen hos belysning som inte är DALI

Buggfixar

Jämfört med version 2.18.1:

 • Allmänt:
  • Korrigering för skärmar som inte ringer när ”Ring och kom in” är aktivt och pekskärmen inte har använts på ett tag
  • Korrigering för VDS som inte uppgraderas från en äldre version till den senaste versionen vid en konvertering från NHC1x till NHC2x 
  • Korrigering för anslutna uttag som ibland blinkar rött
  • Korrigering för tidsscheman 
  • Korrigering för den LED i mini-närvarosensorn som också lyser rött i åsidosatt läge
 • Niko Home-appen:
  • Ett problem där Niko Home-appen ibland visade fel läge för Bulex-installationen har lösts
 • Programmeringsprogramvara:
  • En saknad översättning för Niko-inloggningen när man försöker aktivera Daikin-tjänsten har lagts till
  • Korrigering för inställningen ”fördröjning” i rutiner som inte sparas när en ändring görs snabbt
  • Programvaran kraschar inte längre när datorn har ett tidsformat med punkter
  • Öppettiderna för den danska kundtjänsten har rättats 

Hur installerar man?

Om du installerar programvaran för första gången:

Ladda ner programvaran från Nikos webbplats.

Packa upp filen .zip. Du får fyra filer:

 1. README.txt: denna fil innehåller installationsanvisningarna
 2. exe-fil:
  1. Installationen av programmet startar så snart du öppnar denna fil (följ stegen på skärmen)
  2. Om din dator är ansluten till internet kommer programvaran att föreslå att ladda ner en senare version, om en sådan är tillgänglig. Vi rekommenderar att alltid använda den senaste versionen eftersom den innehåller de senaste funktionerna och buggfixarna.
 3. NikoTouch2OS.zip och NikoTouch3OS.zip:
  1. Dessa filer krävs för att aktivera varje andra generationens (550-20101) eller tredje generationens (550-20102) pekskärm. Du känner igen dessa pekskärmar på att det finns en USB-port nedtill på skärmen. Andra pekskärmar kan inte användas i en Niko Home Control II-installation.
  2. Packa under inga omständigheter upp denna fil.
  3. Kopiera zip-filen till ett tomt FAT32-formaterat USB-minne. Var noga med att använda alternativet ”säkert att ta bort maskinvara” när du tar ut USB-minnet ur en Windows-dator.
  4. Sätt i USB-minnet i USB-porten nedtill på pekskärmen och följ anvisningarna på skärmen. Pekskärmen känner automatiskt igen rätt zip-fil och startar uppgraderingen.
  5. Senare uppgraderingar installeras automatiskt. En aktiv internetanslutning krävs.

Om du installerat tidigare 2.x-programvara:

 1. Kontrollera att datorn har en aktiv anslutning till internet.
 2. Öppna den installerade programmeringsprogramvaran på datorn. Programvaran anger att en ny version är tillgänglig. Bekräfta att du vill uppgradera.
 3. Om programmeringsprogramvaran anger att en uppgradering är tillgänglig för connected controllern ska du genomföra denna uppgradering.
 4. (Om du inte får denna avisering innebär det att din dator ännu inte har anslutit till connected controllern. Stäng programvaran och anslut datorn till connected controllern. Öppna programmeringsprogramvaran igen. Du kommer nu att se uppgraderingen för connected controllern och kan genomföra den.)
 5. Programvaran bekräftar att din installation är uppdaterad.
 6. Om du har en pekskärm 550-20102 kommer denna pekskärm också att ange att en uppgradering är tillgänglig. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner och installera uppgraderingen. Du behöver endast en aktiv internetanslutning (uppgraderingen kräver inte längre ett USB-minne, till skillnad från den första uppgraderingen till Niko Home Control II). Pekskärm 550-20101 måste uppgraderas med USB-minnet i enlighet med proceduren som beskrivs ovan.

Varningar och kända problem

 • Digital black:
 • Digital black 230 V kan inte användas som termostat. Endast Digital black 24 V i kombination med en värme-/kylaktor eller kopplingsaktor (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmerad för elektrisk uppvärmning stödjer denna funktion.
 • Temperaturkalibreringsförskjutning måste ställas in i appen för att passa in den uppmätta temperaturen med den faktiska rumstemperaturen.
 • Uppkoppling av Digital black mot ditt WiFi-nätverk kan misslyckas på Netgear Orbi RBR50-routrar.
  Nya uppdateringar av Ubiquiti Unifi WiFi-åtkomstpunkter kan blockera WiFi-anslutningen av din Digital black. Avaktivera DPI-inställningarna på Unifi för att ansluta din Digital black.
 • Digital black kan ibland hamna i ett läge med svart skärm. Slå av och på eller återställ via återställningsstiftet i botten för att avblockera din Digital black.
 • Smärre användargränssnittsproblem i rutiner med mellantillstånd och fellinjering av text.
 • Om du använder trådlösa komponenter i en Niko Home Control-installation för bussledningar kan du använda exakt ett Easywave-gränssnitt per installation. Välj USB RF-gränssnittet (410-000999) eller Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave (550-00610).

 • Ofullständig översikt över möjlig LED-utfallsåterkoppling på gatewayens WiFi-konfigureringssida.
 • I vissa exceptionella fall kan den smarta dimmerkontrollen för Niko Home Control (för traditionell ledningsdragning) gå in i felläge. Tryck på knappen ”MIN DIM LEVEL” för att åtgärda problemet.
 • Skapa en ny programmeringsfil för varje ny installation. Vi rekommenderar inte att återanvända en programmeringsfil som tidigare har adresserats och laddats upp till en annan liknande installation. Det kan leda till att den nya installationen inte fungerar.
 • Efter varje programmeringsuppladdning till installationen måste du logga in igen på Niko Home Control-appen.
 • Logga ut från alla mobila enheter och pekskärmar innan du ändrar ditt lösenord på registreringswebbplatsen  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktivera både mobildata och WiFi på dina mobila iOS-enheter och kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. Då säkerställer du att du inte missar några samtal från videodörrstationen. Detta problem kan inträffa om energisparläget har aktiverats.
 • Det kan ta upp till 15 minuter innan alla pekskärmar eller mobila enheter har anslutits igen till installationen efter en uppladdning, omstart av installationen eller strömavbrott (även om enheten ger en annan status). Korrekt funktion hos dessa enheter kan endast garanteras efter att väntetiden har förflutit.
 • Uppladdning och uppgradering kan utföras både med trådanslutning och trådlös anslutning mellan datorn och installationen. Vi rekommenderar dock att använda trådanslutning eftersom den är stabilare och säkrare.
 • Säkerhetskopiera din programmering regelbundet för att inte förlora data.
 • Det kan ta upp till en minut i adresseringsfliken innan en videodörrstation detekteras.
 • Belysningskretsar som används i åtgärder som styrs av en rörelsedetektor får inte användas i andra åtgärder. Det kan leda till oönskat beteende.
 • Historiken för energidata går förlorad när du byter ut controllern eller en energimodul.
 • Kontakta Nikos kundtjänst om du vill byta ut ett HVAC-gränssnitt i en befintlig installation.
 • Ta bort alla tilldelade Velux- eller Reynaers-deltagare från en modul om du vill ändra deras position. Tilldela dem sedan på nytt till de nya positionerna på modulen.
 • Efter gruppering/uppdelning av högtalare eller implementering av en uppdatering av inbyggd högtalarprogramvara kommer du automatiskt att loggas ut från appen.
 • Diagnostiksidan visar inga data för analoga sensorer.
 • Diagnostiksidan visar endast status för den första kanalen i en modul med flera kanaler.
 • Trådlös rörelsedetektor, Zigbee® tillåter inte känslighetsinställning.
 • Trådlös rörelsedetektor, Zigbee® tillåter inte frånkopplingsfördröjningsvärde i frånvarodetektering (endast 10 s).
 • I ett mycket specifikt fall kan pekskärmen blockeras i tangentbordsläge. Stäng av och sätt på för att lösa problemet.
 • Den trådlösa bryggan stöder för närvarande inte Danfoss Icons hydrauliska golvvärme-/kylsystem.

 • Vaillant: när du ställer in värmeprogramläget till "manuellt" måste du vänta minst en minut innan temperaturen kan ställas in.
 • Om Niko Home-appen uppgraderas efter din Niko Home Control-installation kommer dina motorkontroller inte att fungera.

Användbar information

 • Denna programvara används för att programmera en  Niko Home Control II-installation. Programvaran är kompatibel med connected controllern och den trådlösa gatewayen och alla produkter som tillhör Niko Home Control-produktsortimentet vid tidpunkten för denna utgivning, såvida inget annat anges.
 • För att du ska kunna programmera connected controllern med denna programvara måste den först uppgraderas. Så snart som datorn är ansluten till en Niko Home Control-installation kommer programmeringsprogramvaran be dig uppgradera connected controllern. Uppgradera endast Niko Home Control II-installationer. Konverteringen av befintliga Niko Home Control-installationer är slutgiltig och stöds ännu inte av denna utgåva. De återstående Niko Home Control-modulerna uppgraderas endast efter att programmeringen är slutförd och har laddats upp till installationen.
 • Niko Home Control-installationer som programmerats med  Niko Home Control-programmeringsprogramvara version 1.x behöver inte justeras eller uppgraderas. 1.x-programvaran och -apparna kommer att ha fortsatt stöd och förblir tillgängliga för programmering och underhåll av befintliga installationer. Konverteringen av dessa installationer stöds ännu inte.
 • Varje installation måste registreras på Nikos registreringswebbplats https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen och serienumret för connected controllern och den trådlösa gatewayen. Du behöver e-postadressen och lösenordet som användes vid registreringen för att styra installationen med mobila enheter och för att ta fram energidata på pekskärmar. Du behöver också en aktiv internetanslutning för båda tillämpningarna.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.