Skip to main content
Skip table of contents

Utgivningsanmärkningar version 2.13.1 Mac

Programvaruversion och utgivningsdatum

Niko Home Control-programmeringsprogramvara, version 2.13.1 Mac OS (64 bits). Med denna programvara kan du programmera en ny Niko Home Control II-installation eller anpassa en befintlig 2.x-installation.

Utgivningsdatum  

Denna uppgradering genomförs endast som en automatisk uppgradering av programmeringsprogramvaran vid uppstart och kan inte laddas ned från Nikos webbplats.

Systemkrav

 • Minst 4 GB RAM rekommenderas
 • Kompatibel med Mac OS 10.13 eller senare versioner
 • Lägsta skärmupplösning: 1366 x 768. Programmeringsprogramvaran avger ett varningsmeddelande när den öppnas på en skärm med lägre upplösning.

När ska jag använda den?

Niko rekommenderar att uppgradera alla Niko Home Control II-installationer till denna version för att garantera att installationerna fungerar som de ska. En uppgradering rekommenderas om installationen kräver en av följande funktioner eller buggfixar:

Nya funktioner

Jämfört med version 2.12.1:

 • Niko Home-appen:  
  • Möjlighet att ändra ikonen för en enhet/rutin via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen  

 • Energi:  
  API-stöd för Aldes värme- och ventilationssystem:  
  • Central mekanisk frånluftsventilation (EasyHOME PureAIR Compact Connect och EasyHOME PureAIR Compact Premium)  
  • Värmeåtervinningsventilation (InspirAIR® Side och InspirAIR® Top)  
  • Varmvattenvärmepump (T.Flow® Hygro+ och T.Flow® Nano)  
  • Värmepump (T.One® AIR och T.One® AquaAIR)  

Viktigt: ditt Aldes-system måste ha ett Aldes Connect™ Box-modem för att möjliggöra trådlös styrning av dina Aldes-produkter.  

 • Digital black:  
  • Möjlighet att aktivera/inaktivera väckning med närhetssensor via Niko Home-appen

Buggfixar

Jämfört med version 2.12.1:

 • Niko Home-appen:
  • iOS 15-kompatibilitet
  • Åtgärdat felet som ibland inträffade vid byte mellan konton
 • Åtkomstkontroll:
  • Åtgärdat den svarta skärm som ibland visades vid hämtning av samtalshistorik
  • Allmänna prestandaförbättringar
 • Digital black-termostat:
  • Åtgärdat några mindre layout-buggar
  • Allmänna prestandaförbättringar
 • Danfoss-termostat:
  • Allmänna prestandaförbättringar

Hur installerar man?

Om du installerar programvaran för första gången:

Ladda ner programvaran från Nikos webbplats.

Packa upp filen NikoProgramInstallerMAC-v2.13.1.zip. Du får 4 filer:

 1. README.txt: denna fil innehåller installationsanvisningarna
 2. dmg-fil:
  1. Installationen av programmet startar så snart som du öppnar denna fil (följ stegen på skärmen)
  2. Om din dator är ansluten till internet kommer programvaran att föreslå att ladda ner en senare version, om en sådan är tillgänglig. Vi rekommenderar att alltid använda den senaste versionen eftersom den innehåller de senaste funktionerna och buggfixarna.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip och NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Dessa filer krävs för att aktivera varje andra generationens (550-20101) eller tredje generationens (550-20102) pekskärm. Du känner igen dessa pekskärmar på att det finns en USB-port nedtill på skärmen. Andra pekskärmar kan inte användas i en Niko Home Control II-installation.
  2. Packa under inga omständigheter upp denna fil.
  3. Kopiera zip-filen till ett tomt FAT32-formaterat USB-minne.
  4. Sätt i USB-minnet i USB-porten nedtill på pekskärmen och följ anvisningarna på skärmen. Pekskärmen känner automatiskt igen rätt zip-fil och startar uppgraderingen.
  5. Senare uppgraderingar installeras automatiskt. En aktiv internetanslutning krävs.

Om du installerat tidigare 2.x-programvara:

 1. Kontrollera att datorn har en aktiv anslutning till internet.
 2. Öppna den installerade programmeringsprogramvaran på datorn. Programvaran anger att en ny version är tillgänglig. Bekräfta att du vill uppgradera.
 3. Om programmeringsprogramvaran anger att en uppgradering är tillgänglig för connected controllern ska du genomföra denna uppgradering.
 4. (Om du inte får denna avisering innebär det att din dator ännu inte har anslutit till connected controllern. Stäng programvaran och anslut datorn till connected controllern. Öppna programmeringsprogramvaran igen. Du kommer nu att se uppgraderingen för connected controllern och kan genomföra den.)
 5. Programvaran bekräftar att din installation är uppdaterad.
 6. Om du har en pekskärm 550-20102 kommer denna pekskärm också att ange att en uppgradering är tillgänglig. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner och installera uppgraderingen. Du behöver endast en aktiv internetanslutning (uppgraderingen kräver inte längre ett USB-minne, till skillnad från den första uppgraderingen till Niko Home Control II). Pekskärm 550-20101 måste uppgraderas med USB-minnet i enlighet med proceduren som beskrivs ovan.

Varningar och kända problem

 • Digital black:
 • Digital black 230 V kan inte användas som termostat. Endast Digital black 24 V i kombination med en värme-/kylaktor eller kopplingsaktor (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmerad för elektrisk uppvärmning stödjer denna funktion.
 • Temperaturkalibreringsförskjutning måste ställas in i appen för att passa in den uppmätta temperaturen med den faktiska rumstemperaturen.
 • Uppkoppling av Digital black mot ditt WiFi-nätverk kan misslyckas på Netgear Orbi RBR50-routrar.
  Nya uppdateringar av Ubiquiti Unifi WiFi-åtkomstpunkter kan blockera WiFi-anslutningen av din Digital black. Avaktivera DPI-inställningarna på Unifi för att ansluta din Digital black.
 • Digital black kan ibland hamna i ett läge med svart skärm. Slå av och på eller återställ via återställningsstiftet i botten för att avblockera din Digital black.
 • Smärre användargränssnittsproblem i rutiner med mellantillstånd och fellinjering av text.
 • Länkning av Digital black till ditt WiFi-nätverk kan misslyckas för vissa typer av routrar eller åtkomstpunkter, beroende på deras inställningar.

 • Om du använder trådlösa komponenter i en Niko Home Control-installation för bussledningar kan du använda exakt ett Easywave-gränssnitt per installation. Välj USB RF-gränssnittet (410-000999) eller Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave (550-00610).
 • Ofullständig översikt över möjlig LED-utfallsåterkoppling på gatewayens WiFi-konfigureringssida.
 • I vissa exceptionella fall kan den smarta dimmerkontrollen för Niko Home Control (för traditionell ledningsdragning) gå in i felläge. Tryck på knappen "MIN DIM LEVEL" för att åtgärda problemet.
 • Skapa en ny programmeringsfil för varje ny installation. Vi rekommenderar inte att återanvända en programmeringsfil som tidigare har adresserats och laddats upp till en annan liknande installation. Det kan leda till att den nya installationen inte fungerar.
 • Efter varje programmeringsuppladdning till installationen måste du logga in igen på Niko Home Control-appen.
 • Logga ut från alla mobila enheter och pekskärmar innan du ändrar ditt lösenord på registreringswebbplatsen  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktivera både mobildata och Wi-Fi på dina mobila iOS-enheter och kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. Då säkerställer du att du inte missar några samtal från videodörrstationen. Detta problem kan inträffa om energisparläget har aktiverats.
 • Det kan ta upp till 15 minuter innan alla pekskärmar eller mobila enheter har anslutits igen till installationen efter en uppladdning, omstart av installationen eller ett strömavbrott (även om enheten ger en annan status). Korrekt funktion hos dessa enheter kan endast garanteras efter att väntetiden har förflutit.
 • Uppladdning och uppgradering kan utföras både med trådanslutning och trådlös anslutning mellan datorn och installationen. Vi rekommenderar dock att använda trådanslutning eftersom den är stabilare och säkrare.
 • Säkerhetskopiera din programmering regelbundet för att inte förlora data.
 • Det kan ta upp till en minut i adresseringsfliken innan en videodörrstation detekteras.
 • Belysningskretsar som används i åtgärder som styrs av en rörelsedetektor får inte användas i andra åtgärder. Det kan leda till oönskat beteende.
 • Beteendet hos feedback-lampan på Niko Home Control-tryckknappar är alltid fördefinierat och kan programmeras fritt.
 • Historiken för energidata går förlorad när du byter ut controllern eller en energimodul.
 • Kontakta Nikos kundtjänst om du vill byta ut ett HVAC-gränssnitt i en befintlig installation.
 • Ta bort alla tilldelade Velux- eller Reynaers-deltagare från en modul om du vill ändra deras position. Tilldela dem sedan på nytt till de nya positionerna på modulen.
 • Efter gruppering/uppdelning av högtalare eller implementering av en uppdatering av inbyggd högtalarprogramvara kommer du automatiskt att loggas ut från appen.
 • Diagnostiksidan visar inga data för analoga sensorer.
 • Diagnostiksidan visar endast status för den första kanalen i en modul med flera kanaler.
 • Trådlös rörelsedetektor, Zigbee® tillåter inte känslighetsinställning.
 • Trådlös rörelsedetektor, Zigbee® tillåter inte frånkopplingsfördröjningsvärde i frånvarodetektering (endast 10 s).
 • I ett mycket specifikt fall kan pekskärmen blockeras i tangentbordsläge. Stäng av och sätt på för att lösa problemet.

Användbar information

 • Denna programvara används för att programmera en  Niko Home Control II-installation. Programvaran är kompatibel med connected controllern och den trådlösa gatewayen och alla produkter som tillhör Niko Home Control-produktsortimentet vid tidpunkten för denna utgivning, såvida inget annat anges.
 • För att du ska kunna programmera  connected controllern  med denna programvara måste den först uppgraderas. Så snart som datorn är ansluten till en Niko Home Control-installation kommer programmeringsprogramvaran be dig uppgradera connected controllern. Uppgradera endast Niko Home Control II-installationer. Konverteringen av befintliga Niko Home Control-installationer är slutgiltig och stöds ännu inte av denna utgåva. De återstående Niko Home Control-modulerna uppgraderas endast efter att programmeringen är slutförd och har laddats upp till installationen.
 • Niko Home Control-installationer som programmerats med  Niko Home Control-programmeringsprogramvara version 1.x behöver inte justeras eller uppgraderas. 1.x-programvaran och -apparna kommer att ha fortsatt stöd och förblir tillgängliga för programmering och underhåll av befintliga installationer. Konverteringen av dessa installationer stöds ännu inte.
 • Varje installation måste  registreras på Nikos registreringswebbplats https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen och serienumret för connected controllern och den trådlösa gatewayen. Du behöver e-postadressen och lösenordet som användes vid registreringen för att styra installationen med mobila enheter och för att ta fram energidata på pekskärmar. Du behöver också en aktiv internetanslutning för båda tillämpningarna.

• allmänt åtgärdande av buggar


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.