Skip to main content
Skip table of contents

Wi-Fi-felsökning och rekommendationer (230 V)

Felsökning

Utför först följande allmänna kontroller:

Kontroll

Anmärkning

1

Är rätt SSID konfigurerat på Digital black?


2

Har rätt lösenord skrivits in? Har lösenordet nyligen ändrats?


3

Se till att Digital black ingår i samma nätverk som din anslutna kontrollenhet eller gateway för Niko Home Control (dvs. den Wi-Fi-router eller åtkomstpunkt som Digital black är ansluten till måste ingå i samma LAN-nätverk som den anslutna kontrollenhet eller gateway för Niko Home Control). 


4

Kontrollera om det finns störningar från andra enheter (t.ex. mikrovågsugnar, babyvakter, sladdlösa telefoner ...)

Symptom

 • Enheten har svårt att ansluta under konfiguration

 • Den tappar anslutningen till Wi-Fi och återansluter flera gånger om

 • Enheten visas som ”Offline” i appen men återansluter automatiskt

 • Enheten svarar långsamt när den konfigureras om

Se även: https://support.google.com/googlenest/answer/9276282?%20hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid%20from%20Google%20Nest%20Help

5

Se till att Wi-Fi-signalen inte blockeras av andra möbler eller hushållsutrustning (element, akvarier, tv-apparater ...)Om problemet inte blivit löst kan du utföra mer avancerade kontroller (relaterade till produktens kända begränsningar och interoperabilitet).

Problem

Åtgärd

1

Inte kompatibel med  Wi-Fi 5  (5 GHz)

 • Använd inte bandsteering

 • Lås inte enheten till 5 GHz-åtkomstpunkter

 • Se till att 2,4 GHz Wi-Fi-nätverket är aktiverat

 • Se till att SSID är applicerat på 2,4 GHz-åtkomstpunkter

2

Inte kompatibel med Wi-Fi 6 (t.ex. Proximus Internet Box)

 • Kontakta Proximus kundtjänst eftersom detta problem inte gäller enbart Digital black

3

Inte kompatibel med  WPA3

 • Se till att SSID stöder WPA2

 • Anslut bara till WPA2 om ett blandat WPA2/WPA3-läge inte fungerar

4

Inte kompatibel med Protected Management Frames (MFP eller PMF)


 • Se till att funktionen MFP (eller PMF) är inställd på ”valfri” för det valda Wi-Fi-nätverket/SSID. Inaktivera MFP för det valda Wi-Fi-nätverket om problemet kvarstår.

5

Inte kompatibel med  WPA2 Enterprise

 • Se till att SSID stöder vanlig WPA2

6

Inte kompatibel med  WPA3 Enterprise

 • Se till att SSID stöder vanlig WPA2

7

Inte kompatibel med öppna  nätverk

 • Se till att SSID stöder vanlig WPA2

8

Inte kompatibel med  WEP

 • Se till att SSID stöder vanlig WPA2


Länkar till felsökningssidor för olika Wi-Fi-märken

Märke

Beskrivning

Länk

Ubiquiti UniFi

Olika ledtrådar som gäller Ubiquity Unifi-relaterade inställningar som kan påverka  anslutningen

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/221029967-UniFi-Troubleshooting-Connectivity-Issues

Ubiquiti UniFi

Felsökning för hastighetsproblem  

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012947634

Ubiquiti UniFi

Att hämta felsökningsinformation

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/227129127

Cisco Meraki

Felsökning för dålig Wi-Fi-prestanda  

https://documentation.meraki.com/MR/WiFi_Basics_and_Best_Practices/Tools_for_Troubleshooting_Poor_Wireless_Performance

Cisco Meraki

Felsökning för trådlösa  problem

https://documentation.meraki.com/MR/Wireless_Troubleshooting/Wireless_Issue_Resolution_Guide

TP-Link

Kunskapsbas för Wi-Fi i hela hemmet

https://community.tp-link.com/us/home/kb

TP-Link

Kunskapsbas om Wi-Fi-router

https://community.tp-link.com/us/home/kb/625

Netgear Orbi

Landningssida för felsökning av Netgear Orbi-router   

https://www.netgear.com/support/product/orbi.aspx

Netatmo

Guide för avancerad felsökning av nätverk

https://helpcenter.netatmo.com/en-us/smart-video-doorbell/connection-network/advanced-network-troubleshooting-guide

Telenet

Guide för felsökning av Telenet-Wi-Fi   

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/ik-heb-een-probleem-met-mijn-draadloze-internetverbinding-wifi/

Proximus

Tips för att förbättra Wi-Fi och internet

https://www.proximus.be/support/en/id_sfaqr_wifi_trouble/personal/support/internet/internet-at-home/wi-fi-network/10-tips-to-improve-your-wi-fi-and-internet.html

Cisco

Fusklapp för  Wi-Fi-felsökning  

https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-knowledge-base/wifi-troubleshooting-cheat-sheet/ta-p/3108889

Fortinet

Problem med  signalstyrka  hos Fortinet Wi-Fi

https://docs.fortinet.com/document/fortiap/7.0.4/fortiwifi-and-fortiap-configuration-guide/68434/signal-strength-issues

Fortinet

Allmän felsökning för Fortinet FortiWiFi

https://docs.fortinet.com/document/fortiap/7.0.4/fortiwifi-and-fortiap-configuration-guide/692236/troubleshooting

Sonos

Problem med trådlös konfiguration

https://support.sonos.com/s/article/2894?language=en_US

Sonos

Sonos  produktkompatibilitet  med Wi-Fi-standarder

https://support.sonos.com/s/article/126?language=en_US

Google Nest

Felsökning av Google Nest-termostat

https://support.google.com/googlenest/answer/9249211?hl=en&ref_topic=9362023

Google Nest

Felsökning för trådlösa  störningar

https://support.google.com/googlenest/answer/9276282

Ring

Förstå RSSI och trådlös signalstyrka

(innehåller praktiska råd om möbelplacering ...)

https://support.ring.com/hc/nl/articles/217271526-RSSI-en-draadloze-signaalsterkte-begrijpen

Cisco Meraki

Källa till  Wi-Fi-störningar  (mikrovågsugnar ...)

https://documentation.meraki.com/MR/Wi-Fi_Basics_and_Best_Practices/Common_Sources_of_Wireless_Interference

CWNP TV

Allmän praxis för roaming

 https://www.youtube.com/watch?v=4ahOnG76HvQ

/

Riktlinjer för placering av åtkomstpunkter 

https://solutionsreview.com/wireless-network/access-point-placement-6-guidelines-for-successful-installation/

UniFi

Radiomönster för Wi-Fi-antenn

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115012664088-UniFi-Introduction-to-Antenna-Radiation-Patterns

UniFi

Planering och inställning Använda Digital black i en Ubiquiti/Unify-nätverksmiljö

Wi-Fi-rekommendationer

 • Inaktivera automatiska uppgraderingar av dina åtkomstpunkter

  • Uppgraderingar ska bara utföras om enheten slutar fungera

 • Ställ in TX-ströminställningen på ”Medel” istället för ”Hög” eller ”Auto”

  • AP-TX-nivån ska sänkas för att minska störningar och garantera en stabil anslutning till nätverksutrustningen

 • Använd bara kanalerna 1, 6 och 11

  • Detta minskar antalet störningar

 • Se till att ”Bandsteering” är inaktiverat

  • På så sätt kan du enklare få åtkomst till nätverket om det inte stöder 5G

 • Ställ in DTIM på ”Statisk 1.3” och minsta datafrekvens på ”Statisk 1Mbps”

  • De fasta värdena gör det enkelt för äldre klienter att kommunicera via nätverket

 • Se till att DHCP-räckvidden är inställd till fler än 230 adresser

  • Det garanterar att IP-adresserna är tillgängliga för nätverksutrustningen

 • Inaktivera PMF

  • Se till att den här inställningen är inställd på ”Inaktiverad” eller ”Valfri” eftersom Digital black inte stöder PMF

 • Reservera IP-adresser för Niko-utrustning

  • Det garanterar att IP-adresserna är tillgängliga för Niko-utrustningen

 • Använd en USG-router istället för internetleverantörens router

  • Det leder till ett stabilare nätverk

 • Se till att Digital blacks nätverksstyrka inte är lägre än -75dBm

  • Kontrollera en av de tre flikarna i skärmens övre högra hörn och klicka på pixeln längst upp till höger tre gånger i rad

Felsökning

Enhet

Problem

Orsak

Åtgärd

1

Allmänt

Sidoeffekter av att låsa åtkomstpunkt

 • Signalstyrkan kan variera inuti hus, till och med för fasta (monterade) enheter

 • Inaktivera låsning av åtkomstpunkt (AP) för alla Wi-Fi-enheter

 • Se till att Wi-Fi-enheten/klienten kan välja åtkomstpunkt beroende på signalstyrkan för att garantera redundans

 • Om installatören insisterar på att använda låsning av åtkomstpunkt (AP) måste minst två roamingalternativ för åtkomstpunkt förutses för klientenheten. Annars kan problem uppstå när åtkomstpunktens programvara uppgraderas

 • Kontrollera åtkomstpunktens låsinställningar

 • För en UniFi-åtkomstpunkt inaktiverar du ”Lås till åtkomstpunkt” i klientenhetens inställningar

2

Allmänt

Central styrning av RSSI-hantering är inte aktiverad

 • Central RSSI-hantering stöter ofta iväg enheter fler gånger än nödvändigt

 • Klientenheter har den bästa ”översikten” över signalmottagningens styrka.

 • Beroende på routern ska du inaktivera eller inte använda hantering på RSSI-nivå

 • I ett UniFi-nätverk inaktiverar du ”Minimal RSSI” i enhetens/åtkomstpunktens inställningar

3

Digital black

Asymmetrisk signalstyrka

 • Moderna åtkomstpunkter kan ha en hög TX-signalstyrka, vilket gör dem lättare att upptäcka för Digital black och leder till att de får en hög ranking i BSSID-listan. Men eftersom Digital black inte har en liknande TX-styrka kan kommunikationsvägen mellan Digital black och åtkomstpunkterna störas. Detta kan resultera i att Digital black kopplar ifrån och letar efter en bättre åtkomstpunkt. 

 • Digital blacks maximala radiofrekvens är officiellt inställd på 15,19 dBm. I genomsnitt är värdet lägre (runt 12 dBm)

 • Se till att åtkomstpunktens TX-styrka matchar den ”minst kraftfulla” Wi-Fi-klienten. Se även: hhttps://docs.fortinet.com/product/fortiap/7.4.
  0.4/fortiwifi-and-fortiap-configuration-guide/68434/signal-strength-issues

 • Sänk åtkomstpunktens signalstyrka så att Digital black kan välja en lämpligare åtkomstpunkt. Det kan ta lite tid att avgöra lämplig signalstyrka eftersom den beror på åtkomstpunkten  och byggnadens fysiska miljö

 • Konfigurera inte åtkomstpunkter till att använda hög styrka för utgång/överföring, eftersom detta kan leda till ständiga frånkopplingar

 • I ett UniFi-nätverk kan en liknande situation med obalanserad TX-styrka uppstå med en laptop eftersom den kan hitta åtkomstpunkten, men dess signalstyrka
  kan vara otillräcklig för att få rätt mottagning

4

Digital black5

Digital black

Manuella Wi-Fi-inställningar är åsidosatta


 • Wi-Fi AI ska vara inaktiverat i ett UniFi-nätverk

Läs leverantörens kunskapsbas för att få råd

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.