Skip to main content
Skip table of contents

Varningar vid installation

 • Installationen ska utföras av en registrerad installatör och i enlighet med gällande regelverk.
 • Denna användarhandbok ska överlämnas till användaren. Den ska finnas med i mappen för den elektriska installationen och vidarebefordras till eventuell ny ägare. Ytterligare exemplar finns tillgängliga på Nikos webbsida eller via Nikos support. Den senaste versionen av handboken finns alltid tillgänglig på Nikos webbsida.
 • Under installationen ska hänsyn tas till följande (icke uttömmande förteckning):
  • gällande lagar, standarder och föreskrifter.
  • den teknik som finns tillgänglig vid installationen.
  • denna användarhandbok innehåller endast allmänna anvisningar och bör därför läsas inom ramen för varje enskild installation.
  • reglerna för korrekt utförande.
 • Vid frågor eller för utbytesförfarande i händelse av en eventuell defekt kan du kontakta Nikos support (+46 8 410 200 15) eller din grossist. Kontaktuppgifter och annan information finns på www.niko.eu under avsnittet ”Hjälp och råd”.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.