Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av DALI-2-broadcastmodulen

Uppgradera DALI-2-broadcastmodulen

När en uppgradering krävs blinkar modulens status-LED-lampa.

Under uppgraderingsprocessen av ditt projekt till din Niko Home Control-installation kan du välja att uppgradera modulen.

Information om hur man laddar upp ett projekt i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control, se Programvarumanual Niko Home Control II: Uppladdning.

Felsöka DALI-2-broadcastmodulen

Problem

Föreslagen lösning

Kan inte söka efter DALI-enheter

Kontrollera om DALI-modulen har konfigurerats och adresserats i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

DALI-enheten är befintlig i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran men inte i installationen

Följ instruktionerna i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.