Skip to main content
Skip table of contents

Symbolförklaring

L

fas

N

neutralledare

ta

maximal omgivningstemperatur i vilken produkten kan användas permanent och under normala förhållanden

µ

mikrobrytare; avståndet mellan de öppna kontakterna hos en mikrobrytare är mindre än 1,2 mm

ε

utan kontaktöppning (strömställare med halvledarelement)

cosϕ

effektfaktor

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.