Skip to main content
Skip table of contents

Spårkoppling

Beskrivning

Spårkopplingen sammanlänkar matningsspänningen och bussen på skenan nedanför med modulerna via glidkontakten.

Översikt


Installation

Följ stegen nedan för att installera spårkopplingen:

  1. Klicka fast spårkopplingen längst till vänster på DIN-skenen.
  2. Anslut alla fyra anslutningsterminalerna (+, –, B1, B2) till motsvarande anslutningsterminaler på kontrollenheten, spårkopplingen eller strömförsörjningsenheten på föregående eller nästa skena.
  3. Varje modul är försedd med en glidkontakt. För glidkontakten åt höger tills den klickar in i nästa modul. Det säkerställer att bussen och strömförsörjningen är anslutna.
  • Busskablar kan användas mellan terminalerna B1/B2 på valfri spårkoppling och en kontrollpunkt.
  • En spårkoppling kan sammankopplas med en annan spårkoppling som befinner sig i en annan elcentral. Kabellängden mellan båda spårkopplingarna ska inte överskrida 20 m. Om avståndet mellan elcentralerna överskrider 20 m måste du använda en ny strömförsörjningsenhet för den andra centralen.

Varje DIN-skena måste längst till vänster börja med en ansluten kontrollenhet, strömförsörjningsmodul eller spårkoppling.

Tekniska data

  • storlek: DIN 2E
  • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
  • 2 x 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
  • CE-märkt
  • omgivningstemperatur: 0–45 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.