Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en allt av-/allt på-rutin manuellt

Om du inte har konfigurerat gatewayen (se Konfiguration) kan du manuellt programmera en allt av-/allt på-rutin.
Du kan starta (och stoppa) denna rutin med en trådlös strömställare med två knappar (410-00001) eller fyra knappar (410-00002).
Du kan använda denna rutin för att slå på eller stänga av alla utgångar som är kopplade till anslutna enkel- eller dubbelbrytare (551-721x1 eller 551-721x2), smarta dimmerkontroller (551-722x1) och/eller fjärrstyrda eluttag (170-33x05).
Den här manuellt programmerade rutinen raderas när du väl konfigurerar gatewayen (se Konfiguration).

Gör så här:

StegÅtgärdVaraktighetLED-funktioner
1Tryck på gatewayens kontrollknapp

blå LED blinkar
2

På den trådlösa strömställaren 410-00001 eller 410-00002, tryck på den knapp som du vill använda för att starta/stoppa rutinen.

blå LED lyser i 4 s.
3

På den smarta strömställaren, den dimmer eller det eluttag du vill styra, tryck på valfri knapp.

blå LED lyser i 4 s.
4

Upprepa steg 3 för alla anslutna enheter som du vill styra i rutinen.

blå LED lyser i 4 s.
5

Tryck på gatewayens kontrollknapp för att spara din nya rutin.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.