Skip to main content
Skip table of contents

Programmera Digital black, 230 V

Digital black, 230 V kan visualisera upp till 12 kontroller. Med Niko Home-appen kan du enkelt ändra visualiseringen och välja vilka åtgärder, rutiner och/eller sensorer som visas på Digital black.

Kontroller

Använd Niko Home-appen för att hantera kontrollerna.

  1. Gå till Inställningar > Enheter > Digital blacks

  2. Välj den Digital black du vill lägga till eller redigera kontroller för. Om den inte finns på listan måste du först ansluta Digital black till din Niko Home Control-installation.

  3. Välj eller välj bort kontroller efter eget huvud. Klicka på Nästa för att bekräfta.

Du kan bara välja:

  • befintliga åtgärder och rutiner som är programmerade i din Niko Home Control-installation,

  • klimatsensorer som är aktiverade för minst en profil i mobilappen i programmeringsprogramvaran via menyn ”Översikt”. Be din installatör om hjälp.

  1. Dra och släpp kontrollerna för att ändra ordning på dem. Klicka på Nästa för att bekräfta.

  2. Välj visualisering för Digital black: karusell eller rutnät.

Du kan se vägledningen här:

https://www.youtube.com/watch?v=M8M2f6nHXKM

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.