Skip to main content
Skip table of contents

Motoraktor

Beskrivning

Motoraktorn kan direkt styra tre motorstyrda enheter, som t.ex. markiser,
persienner och jalusier.

Översikt

Drift

Varje modul kan driva upp till tre motorer. Körtiden för öppning och stängning kan anges via
programmeringsprogramvaran. Det garanterar att jalusins exakta läge alltid är känt och låter
dig ange det läge som du föredrar.

Knapparna ”D” kan användas för att manuellt aktivera eller avaktivera motorerna från motoraktorn via energieffektiva bistabila
relän i modulen. Reläts status ändras bara när en datapuls genereras av controllern eller av en av
brytarknapparna. Kom ihåg att den manuella aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av
nästa busskommunikation.


Installation

Kopplingsscheman


 • Kontrollera att installationen är bortkopplad från elnätet när du installerar elcentralen.
 • Följ alla krav och regler för anslutning av lasten.
 • Endast en fas kan anslutas till varje motoraktor.
 • Använd automatsäkringar på högst 16 A för motoraktorn. Montera säkringarna framför Niko Home Control-modulen.
 • Maximal effekt för varje kanal är 6 A.
 • Anslut inte olika spänningar till samma motoraktor.


Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 1. Tryck fast motoraktorn på DIN-skenan tills den klickar på plats.
 2. Gör en enfasanslutning från nätspänningen till L-skruvplintarna.
 3. Kopplingskretsarna som du vill ansluta kan nu anslutas till utgångarna.
 4. Gruppera alla neutralledare och anslut dem till en N-skruvplint.
 5. Anslut motoraktorn till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar motoraktorn. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.

En 230 V AC- eller 24 V DC-motor används för att styra persienner eller vertikala persienner.

Tänk på följande när du installerar motoraktorn:

 • Persienner styrs med en 230 V AC-motor på samma sätt som markiser.
 • För att styra persienner med en 24 V DC-motor behöver du två omkopplingskontakter (inte en Niko-produkt) per persienn eller vertikal persienn.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunder.Programvarufel

Felaktig programvaruversion.*
*Ladda ner den senaste programvaruversionen
från Nikos webbplats för att uppgradera
modulen.


Tekniska data

 • strömställningsfördröjning: 0,5 s
 • maximalt tillåtet antal motorer: 3
 • max. belastning: 230 V – 6 A per reläkontakt
 • storlek: DIN 4E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • 2 x 8 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.