Skip to main content
Skip table of contents

Minidetektor

Beskrivning

Minidetektorn detekterar rörelse och förändringar i ljusstyrka. Med hjälp av denna information kan Niko Home Control-funktioner
aktiveras eller avaktiveras. Produkten är lämplig för takmontering i undertak, både inom- och utomhus.

Översikt


1 Lins
2 Fjäderklämmor
3 Skydd
4 Ändhylsor


Drift

Allmänt

Minidetektorn detekterar rörelse med användning av passiv infraröd teknik (PIR).

När detektorn detekterar rörelse kommer startbeteendet för en programmerad åtgärd att utföras. Om ingen rörelse
detekteras efter en inställd tid (t.ex. när alla har lämnat rummet) aktiveras det programmerade stoppbeteendet. Start-
och stoppbeteendet för åtgärderna är programmerade med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

Minidetektorn har även en fotocell som mäter inkommande ljusstyrka. Vid programmeringen bestämmer du
om endast inkommande ljus eller rörelse ska beaktas eller båda dessa aspekter. Det innebär att du kan välja att
starta en åtgärd varje gång rörelse detekteras eller endast under dagen eller på kvällen. Du kan också välja att endast
beakta inkommande ljusstyrka och inte rörelse.

Några andra tillämpningsmöjligheter:

 • som en närvarodetektor (automatiskt på/av med minidetektor): minidetektorn tänder och släcker belysningen automatiskt, beroende på det valda luxvärdet och/eller på om den detekterar rörelse.
 • som en frånvarodetektor (manuellt på med tryckknapp/automatiskt av med minidetektor): Belysningen tänds med en tryckknapp och minidetektorn släcker belysningen när ingen rörelse detekteras under en inställd period.
 • som en ljussensor (automatiskt på/av med minidetektor): minidetektorn tänder automatiskt belysningen när ljuset i rummet underskrider ett inställt luxvärde och släcker den igen när det når ett inställt värde.

Mer information om detta och annan programmering finns på www.niko.eu, på fliken "Hjälp & rådgivning",
under "System Manual"


Detektorn kalibreras automatiskt när den ansluts till bussen. Efter cirka 40 sekunder är den redo att användas. Programmeringen
förblir intakt vid ett strömavbrott och detektorn fortsätter fungera som den ska.


Detekteringsområde

Den rekommenderade monteringshöjden är 2 till 3 m. När minidetektorn installeras på 3 meters höjd har den en räckvidd på
9,5 m diameter (när känsligheten för rörelse är inställd på "hög").


Tabellen ovan gäller för inställningen "hög". Om detektorns känslighet ställs in på "medelhög", "medellåg" eller "låg" blir detektorn mindre känslig för rörelse (värmeöverföring) och räckvidden minskar.
Minidetektorn är mest känslig för rörelse som passerar genom detekteringsområdet.


Detektionsvinkel

Minidetektorn har en detektionsvinkel på 360°. Detektionsvinkeln kan minskas till 180° genom att använda skydden som medföljer
(i vitt eller svart). Skydden kan roteras 360° runt linsen och skäras till rätt storlek.

Installation

Minidetektorn är avsedd för infälld montering i undertak.


Följ stegen nedan för att installera minidetektorn:

 1. Gör en öppning med en diameter på 3 cm i taket.
 2. Anslut minidetektorn till den tvåtrådiga busskabeln med en standardkontakt (medföljer inte). Gör det genom att använda de två trådarna som kommer ut på detektorns ovansida. De är 50 cm långa, har en diameter på 0,5 mm² och ändarna är försedda med ändhylsor med en diameter på 1 mm och en längd på 8,8 mm.
 3. Böj fjäderklämmorna uppåt och för försiktigt in minidetektorn i öppningen i taket. Fjäderklämmorna gör det enkelt att sätta fast enheten.


Installera inte minidetektorn i närheten av värmekällor, luftströmmar från ventilationssystem eller rörliga
objekt. De kan aktivera minidetektorn.


Programmering

Du kan fastställa och ändra inställningarna för minidetektorn i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Följande tre inställningar kan ändras:

 • ljusnivån
 • känsligheten för rörelse (”låg”, ”medellåg”, ”medelhög”, ”hög”)
 • frånkopplingsfördröjningen.
 • driftläge (närvaro- eller frånvarodetektor)
 • ljussensorns driftläge (mörk och ljus eller endast mörk)

I programvaran kan du fastställa vilken åtgärd som ska utföras när en särskild ljusstyrka uppnås och/eller rörelse.
När minidetektorn är i drift kan användaren justera inställningarna för minidetektorn i programmeringsprogramvaran.


Adressering

När du har installerat minidetektorn i taket och följt stegen "Projekt", "Skapa" och "Fyll central" i
programmeringsprogramvaran kommer du till steget "Adressering". Här uppmanas du att adressera alla ingångar en efter en.
När du startar adresseringen börjar den gröna lampan på minidetektorn blinka. Minidetektorn kommer endast att skicka vidare
en adress när den detekterar en signifikant skillnad i ljusstyrka. Denna typ av skillnad i ljusstyrka åstadkoms genom att lysa
med en ficklampa på minidetektorn (när det är lite ljus i området) eller genom att täcka den (när det är mycket ljus i området). Så
snart som adressen har skickats korrekt börjar den gröna indikatorlampan på detektorn att lysa kontinuerligt.


Det går också att adressera genom att mata in den unika MAC-adressen manuellt i programmeringsprogramvaran. MAC-adressen anges på minidetektorn.


Tekniska data

 • Referenskod: 550-20220
 • Mått: 13,3 x 36 mm (HxB) / 62,6 x 36 mm (HxB) (inkl. osynlig del)
 • Arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Förbrukning: 0,1 W / 5 mA (10 Niko Home Control-poäng)
 • Detekteringsområde: 360°
 • Räckvidd: cirkel, högst 9,5 m vid en höjd på 3 m (känslighet inställd på ”hög”)
 • Anslutning: kabel 50 cm, 2 x 0,5 mm² (med ändhylsor med en längd på 8,8 mm och en diameter på 1 mm)
 • Monteringshöjd: 2–3 m
 • Håldiameter: 30 mm
 • Ljuskänslighet: 2–25 000 lux
 • Frånkopplingsfördröjning: 1–60 min
 • Kapslingsklass: IP65
 • Omgivningstemperatur: -10 – 50 °C
  Minidetektorn kan användas i omgivningstemperaturer upp till -20 ° C under förutsättning att känsligheten för rörelse är inställd på "låg"
 • CE-märkt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.