Skip to main content
Skip table of contents

LED-beteende på den trådlösa batteridrivna strömställaren, 1-fack, Zigbee®

Feedback-LED-lampan lyser bara när den enkla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren demonteras och tas bort från basen, följt av ett långt tryck på programknappen. Program-LED-lampan sitter på strömställarens baksida.Orsak

Åtgärd

Program-LED-lampan är av
Normal drift


Programknappen trycks inte in (korrekt)

Tryck in programknappen tillräckligt länge

Batteriet är tomt

Byt ut knappcellsbatteriet

Program-LED-lampan blinkar blått

 • Den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren försöker ansluta till Zigbee®-nätverket och det finns tillräckligt mycket batteri

 • Om identifieringsfunktionen på Zigbee®-enheten aktiveras via diagnostiksidan i programvaran för programmering börjar den blåa LED-lampan blinka när den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren är aktiv (inte i batterisparläge)

Vänta tills LED-lampan slutar blinka. Det kan ta upp till 90 sekunder. Blinkandets hastighet beror på parkopplingsmetoden:

 • Upprepat 1 x: Parkoppling i EZ-läge (Niko Home Control eller tredjepartsnätverk)

 • Upprepat 2 x: Touchlink-parkoppling

 • Upprepat 4 x: Find&Bind-parkoppling. LED-lampan blir röd när batterinivån är låg

Blå LED lyser i 4 sekunder

Den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren är ansluten till Zigbee®-nätverket och batterinivån är tillräcklig

 • Den blåa LED-lampan stängs AV efter 4 sekunder, varpå den trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren är klar att användas

 • LED-lampan blir röd om batterinivån är låg

Program-LED-lampan blinkar rött

 • Batterinivån är låg, vilket indikeras av en röd LED-lampa.

 • Ovan beskrivs vad det innebär om en blå LED-lampa är permanent PÅ/blinkande


 • Byt ut knappcellsbatteriet.

 • Den röda LED-lampan är inte aktiv under normal drift och förblir AV när batteriets voltnivå är för låg


Program-LED-lampan lyser röttJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.