Skip to main content
Skip table of contents

Installera USB RF-gränssnitt

Signalområde

Drift av enheter med fjärrstyrning, såsom en TV eller bild- och ljudenheter störs inte av ett USB RF-interface. gränssnitt. Inomhusräckviden är ± 30 m. I öppna utrymmen är området 100 m. Räckvidden för  USB RF-gränssnitt är beroende av de material som används i bostaden.

En diagnostisk enhet (05-370) kan användas för att fastställa den trådlösa signalstyrkan i en miljö. Enheten känner igen alla 868,3 MHz-signaler. De nio LED-lamporna på enheten anger kvaliteten på de mottagna signalerna eller styrkan hos eventuella störande signaler.

Ledningsdragning

Stäng av nätströmmen.

  1. Anslut förlängningskabeln till en ledig USB-port i connected controllern.

  2. Montera monteringsringen i elcentralen.  3. Sätt in USB-minnet i förlängningskabeln.


Konfiguration

Ladda ner Niko Home Control-programmeringsprogramvaran:

  1. Öppna ditt projekt i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran,
  2. Klicka på menyn Fyll central .
  3. Klicka på knappen Moduler för att lägga till USB RF-gränssnittet till din central.
  4. Klicka på knappen Ladda upp för att ladda upp projektet till installationen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.