Skip to main content
Skip table of contents

Installera DALI-2-broadcastmodulen

Ledningsdragning

  • Stäng av nätströmmen.
  • Använd inte en extra DALI-strömförsörjning. DALI-strömförsörjningen är inbyggd i modulen.

Installation

Stäng av nätströmmen.

Klicka fast modulen på DIN-skenan.

(alternativt) Anslut en annan modul med DALI-modulen genom att föra den andra modulens glidkontakt till höger tills det hörs ett klickljud. Det säkerställer att bussen och strömförsörjningen hos båda modulerna är sammankopplade.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.