Skip to main content
Skip table of contents

Installationsförberedelser för traditionell ledningsdragning

Det behövs inga speciella förberedelser i bostäder med traditionell ledningsdragning när man ska installera Niko Home Control med en trådlös gateway:

 • Du kan återanvända elledningarna och säkringsskåpen. 
  • Samma märkström gäller för säkringarna i elcentralen.
  • Samma ledningsarea gäller som för klassiska uttag och strömställare. 
 • Du behöver inte se till att det finns extra plats i elcentralen.
 • Du kan enkelt byta ut de ursprungliga strömställarna och eluttagen mot smarta strömställare and smarta uttag. 
 • Du kan använda de ursprungliga infällningsdosorna (även flera infällningsdosor + horisontella och vertikala).

Respektera alltid lokala installationsregler och -bestämmelser (t.ex. AREI i Belgien).

Allmänna förberedelser

 • Du behöver ett WiFi-nätverk med internetanslutning.
 • För att programmera din Niko Home Control-installation behöver du Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
 • För att styra din Niko Home Control-installation behöver du Niko Home-appen (finns för iOS och Android).

Specifika förberedelser för det smarta uttaget

 • Du installerar det smarta uttaget i en väggmonterad standarddosa med ett minstadjup på 50 mm. 
 • Du kan installera det smarta uttaget i mångdubbla väggmonterade dosor.

  • Du kan inte installera det smarta uttaget i en stänksäker Niko-dosa (Hydro-sortimentet).
  • Du kan installera det smarta uttaget i en utanpåliggande Niko-dosa, men det lämnar väldigt lite utrymme åt ledningsdragningen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.