Skip to main content
Skip table of contents

Gränssnitt för SIP-åtkomstkontroll för analoga videodörrstationer

Beskrivning

Översikt

Gränssnittet för SIP-åtkomstkontroll (550-00511) är en modul som används till att ansluta en Niko Home Control-installation med bussledningar till Nikos analoga videodörrstationer. Den gör att du kan ta emot samtal från dina analoga videodörrstationer på din pekskärm (550-2010X).
Den här gränssnittsmodulen är avsedd för stora bostadshus, exempelvis lägenhetshus. Observera att det behöver finnas en ansluten kontrollenhet (550-00003) och ett gränssnitt per Niko Home Control-installation. 

Med gränssnittsmodulen kan du: 

 • besvara ett samtal från en av Nikos analoga videodörrstationer via Niko Home Control-pekskärmen eller via Niko Home-appen på din smarta enhet 

 • låsa upp dörren som är ansluten till Nikos videodörrstation 

 • (in)aktivera ring-och-kom-in-funktionen

 1. anslutningsterminalerna a, b, P, M, V1 och V2 

  • a- och b-tänger: busskommunikation – åtkomstkontroll 

  • P- och M-tänger: DC-strömförsörjning på 24 V DC (min. 16 V DC, max. 28 V DC)

  • V1- och V2-ingångar: anslutning för den analoga videosignalen (som kommer från en analog videodörrstation)

 2. J1 (jumperkoppling): finns längst upp i mitten av gränssnittet och används till att aktivera videoterminalens resistor (längst ut)

 3. LAN-port: används till att ansluta gränssnittet för åtkomstkontroll till LAN-porten på den anslutna kontrollenheten med en KAT. 5E-kontakt 

 4. Röd LED: fel på buss – åtkomstkontroll 

 5. Gul LED: fel på nätverk 

 6. Grön LED: redo att användas 

Drift

Gränssnittet för åtkomstkontroll gör att du kan ansluta en Niko Home Control-installation till Nikos analoga videodörrstationer i stora bostadshus (exempelvis lägenhetshus).  
Videosamtal från videodörrstationen förs över till gränssnittet för åtkomstkontroll. Gränssnittet ringer sedan ett SIP-samtal till Niko Home Control-installationen, och det visas på den boendes pekskärm. 

Den boende kan utföra följande åtgärder med gränssnittet: 

 • se vem som står vid dörren 

 • kommunicera med besökare 

 • släppa in besökare om ett dörrlås är kopplat till Niko Home Control-installationen 

 • tända all ansluten utomhusbelysning 

 • fjärröppna dörren utan att besvara samtalet

 • fjärravvisa det inkommande samtalet


Observera att den boende kan välja mellan flera olika ringsignaler via pekskärmen eller programmeringsvaran. 

Installation

Kopplingsschema

Mått

Programmera SIP-gatewayen för åtkomstkontroll

Du behöver följande för att konfigurera gränssnittet för åtkomstkontroll för analoga videodörrstationer: 

 • en Windows-PC 

 • Nikos PC-gränssnitt för åtkomstkontroll till programmering och konfiguration (10-855) och en personlig aktiveringskod 

 • Nikos konfigurationsprogram för åtkomstkontroll (10-854)

Du kan programmera serienumret till gränssnittet för åtkomstkontroll via samtalsknappen under videodörrstationen. 
Använd Niko Home Controls programmeringsvara (550-99102 för Windows och 550-99102 för Mac) för att ansluta gränssnittet till din Niko Home Control-installation med bussledningar.
För mer information, se programmeringsvaran.

LED-beteende

Grön LED kontinuerligt PÅ 

Startproceduren fungerade som den ska.

 

Gul LED som blinkar 

Det finns ett kommunikationsfel med den anslutna kontrollenheten. 

Kontrollera nätverkskabeln (LAN) och bekräfta att kabeln är inkopplad i port 1, 2 eller 3 på den anslutna kontrollenheten.

Röd LED som blinkar 

Det finns ett fel i åtkomstkontrollens system.

Kontrollera a- och b-tängerna samt P- och M-tängerna.

Tekniska data

 • Kan anslutas till den anslutna kontrollenheten via en RJ45-kontakt, KAT. 5E 

 • Energiförbrukning i viloläge: I(a) = 0,1 mA, I(P) = 200 mA 

 • Stöd för visuell LED-status och felindikering 

 • Max. energiförbrukning: I(Pmax) = 250 mA 

 • Omgivningstemperatur: 0–40 °C 

 • Driftspänning: min. 15 V DC – max. 28 V DC 

 • Kapslingsklass: IP20 

 • DIN-mått: 6U 

 • Mått (HxBxD): 90 x 104 x 75 mm 

 • Hölje: plast 

 • Märkning: CE  


Kontakta Nikos support för teknisk hjälp och vägledning.  
Se även expertservicen ACE-03001 på myniko.eu (endast för Belgien).  JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.