Skip to main content
Skip table of contents

Garantibestämmelser

  • Garantiperioden är fyra år från leveransdatumet. Leveransdatumet är fakturadatumet för konsumentens inköp av produkten. Om det inte finns någon faktura gäller tillverkningsdatumet.
  • Konsumenten är skyldig att skriftligen informera Niko om bristen inom två månader efter det att felet upptäckts.
  • Vid ett fel har konsumenten endast rätt till reparation eller utbyte av produkt utan kostnad, vilket beslutas av Niko.
  • Niko ska inte hållas ansvariga för en defekt eller skada till följd av felaktig installation, felaktig eller vårdslös användning, felaktig drift, omvandling av produkten, underhåll som inte följer underhållsanvisningarna eller en extern orsak, som skada på grund av fukt eller överspänning.
  • De obligatoriska bestämmelserna i den nationella lagstiftningen om försäljning av konsumentvaror och konsumentskydd i de länder där Niko säljer, direkt eller via systerbolag, dotterbolag, butikskedjor, distributörer, agenter eller permanenta försäljningsrepresentanter, har företräde framför ovan nämnda regler och föreskrifter.
  • Vissa Niko Home Control-produkter och viss Niko Home Control-programvara är föremål för licensvillkor och upphovsrättsmeddelanden från tredje part som först måste godkännas av dig och som finns på www.niko.eu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.