Skip to main content
Skip table of contents

Förbereda en pekskärm för användning med Niko Home Control II

Dessa anvisningar beskriver hur du förbereder en 550-20101- eller 550-20102-pekskärm för användning i en Niko Home Control II-installation.


Nödvändig förberedelse:

  1. Du behöver ett tomt FAT32-formaterat USB-minne
  2. Ladda ner de 2 uppgraderingsfilerna ”NikoTouch2OS-v4.2.1.1.6404.zip” och ”NikoTouch3OS-v4.2.1.1.6220.zip”
  3. Kopiera de 2 filerna till USB-minnet, packa inte upp dem (Var noga med att använda alternativet "säkert att ta bort maskinvara" när du tar ut USB-minnet ur en Windows-dator)
  4. Montera din(a) pekskärm(ar) och anslut dem till ström


1.      Sätt in USB-minnet i porten nedtill på pekskärmen

Pekskärmen börjar automatiskt att uppgraderas.

Följ anvisningarna på skärmen.
2.      Pekskärmen kommer att ladda ner och installera framtida uppgraderingar automatiskt.

En aktiv internetanslutning krävs.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.