Skip to main content
Skip table of contents

Dimmeraktorer

Beskrivning

Det finns trefaldiga och sexfaldiga kopplingsaktorer tillgängliga. Med dem kan du koppla tre respektive sex kretsar.


Översikt

Drift

Connected controllerns bussignal aktiverar en eller flera utgångar på kopplingsaktorn. Alternativt kan
utgångarna aktiveras eller avaktiveras manuellt med hjälp av knapparna på kopplingsaktorn. Kom ihåg att
aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.
Utgångarna aktiveras eller avaktiveras via energieffektiva bistabila relän i aktorn. Reläts status ändras
bara när en datapuls genereras av controllern eller av en av brytarknapparna.


Tillåtna belastningar

Kontrollera i tabellen nedan för att ta reda på maximal belastning för varje typ av belysning. 


Typ av belysningMaximal RMS-ström

lågenergilampor (CFLi), LED-lampor och lysrör med elektroniskt förkopplingsdon –
ECG

3 A

lysrör (parallellkompenserade)

6 A

lysrör (ej kompenserade eller seriekompenserade):

10 A
lågspänningshalogenlampor med ferromagnetisk eller elektronisk transformator10 A

glödlampor, 230 V-halogenlampor (resistiv last)

16 AInstallation

Kopplingsscheman • Kontrollera att installationen är bortkopplad från elnätet när du installerar elcentralen.
 • Följ alla krav och regler för anslutning av lasten.
 • Endast en fas kan anslutas till varje kopplingsaktor.
 • Använd automatsäkringar på högst 16 A för kopplingsaktorn. Montera säkringarna framför Niko Home Control-modulen.
 • Verifiera om varje last motsvarar specifikationerna för kopplingsaktorn. Anslut inte laster som ligger utanför det tillåtna intervallet direkt till denna modul. Den totala lasten ska inte överskrida 32 A - 230 V för en sexfaldig kopplingsaktor och 40 A - 230 V för en trefaldig kopplingsaktor.


Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 1. Tryck fast kopplingsaktorn på DIN-skenan tills den klickar på plats.
 2. Gör en enfasanslutning från nätspänningen till L-skruvplintarna. Den trefaldiga kopplingsaktorn har tre oberoende L-skruvplintar vilket innebär att tre strömkretsar kan anslutas. I den sexfaldiga kopplingsaktorn är alla sex skruvplintarna nedtill loopade till två grupper om tre, vilket innebär att två strömkretsar kan anslutas.
 3. Kopplingskretsarna som du vill ansluta kan nu anslutas till skruvplintarna 1’-3’ eller 1’-6’.
 4. Gruppera alla neutralledare och anslut dem till N-skruvplinten.
 5. Anslut kopplingsaktorn till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i kopplingsaktorn. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LED

Blinkar – en puls per två
sekunder.

Programvarufel

Felaktig programvaruversion.*
*Ladda ner den senaste programvaruversionen
från Nikos webbplats för att uppgradera
modulen.


Tekniska data

Trefaldig kopplingsaktor

 • max. belastning: 230 V – 16 A per kanal
 • Maximal belastning för modulen: 230 V – 40 A 3 separata kopplingskretsar möjliga i samma fas
 • storlek: DIN 2E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • 2 x 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C

Sexfaldig kopplingsaktor

 • max. belastning: 230 V – 16 A per kanal
 • total maximal belastning för modulen: 230 V – 32 A
 • 2 fasanslutningar med 3 kanaler vardera
 • storlek: DIN 4E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • 2 x 8 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.