Skip to main content
Skip table of contents

Demontera Digital black, 230 V

Gör så här för att demontera Digital black:

Stäng av nätströmmen.


  1. Om det sitter en säkerhetsskruv längst ner på skärmen, lossa den.  Använd en 2 mm-insexnyckel.
  2. Dra lätt i displayens nederdel för att lossa den från sin bas.
    https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/EN/PM551-1800x-039.png
  3. Skruva loss klorna eller de övre/undre väggmonteringsskruvarna och dra försiktigt basen ut ur väggen.
  4. Skruva loss och dra ut trådarna ur anslutningarna.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.