Skip to main content
Skip table of contents

Binäringång 3x potentialfri

Beskrivning

Med den digitala potentialfria sensormodulen kan du ansluta upp till tre sensorer till Niko Home Control-installationen.
Sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV). Exempel är: skymningsreläer,
brandvarnare, rörelsedetektorer, dörrkommunikationssystem eller dörrlåskontakter, telefongränssnitt,
larminstallationer, etc.

Översikt

Drift

När en ansluten sensor aktiveras skickar modulen adressen till controllern som sedan aktiverar en eller flera
förprogrammerade åtgärder.

Kontakten kan tillfälligt stängas manuellt genom att trycka på knappen för att simulera en särskild status. Den riktiga inmatningen avaktiveras i
så fall i två minuter.


Installation

Kopplingsschema

Följ stegen nedan för att installera modulen:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Avståndet mellan sensorerna och modulen ska inte överstiga 50 m.
 • Högst tre sensorer kan anslutas per modul.
 • Använd alltid sensorer som är lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV).
  • Om sensorn använder en SELV-strömförsörjning (24 V DC) är den alltid lämplig.
  • Om sensorn använder en 230 V AC-strömförsörjning måste den antingen ha en galvaniskt isolerad utgång (SELV), eller måste ett mellanliggande relä användas.
 1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats. Placera helst modulen i den översta raden inuti elcentralen för att hålla SELV-kablarna åtskilda från 230 V-kablarna.
 2. Anslut sensorerna till en av skruvterminalerna 1-3 med NO-kontakten eller NPN-transistorutgången.
 3. Anslut massan av sensorerna till common-skruvterminalen, COM.
 4. Anslut den digitala potentialfria sensormodulen till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i den digitala potentialfria sensormodulen. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer
LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en
översikt över alla felkoder.

LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunderProgramvarufel

Fel programvaruversion*

*Ladda ner den senaste programvaruversionen

från Nikos webbplats för att uppgradera

modulen.


Tekniska data

 • maximalt avstånd mellan sensorer och sensormodul: 50 m
 • 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • storlek: DIN 2E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • CE-märkt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.