Skip to main content
Skip table of contents

Anslut gatewayen till en smart/digital mätare

Den trådlös gatewayen är kompatibel med följande smarta/digitala mätare:

  • Holländsk smart mätare (DSMR 2.2, 3.4 och 5)
  • Belgisk smart mätare (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa)

Använd den medföljande P1-kabeln. Ifall ingen P1-kabel ingår, kontakta Nikos kundtjänst.


  1. Anslut P1-kabeln till den trådlösa gatewayens SMR-port.
  2. Anslut P1-kabeln till P1-porten på den smarta/digitala mätaren.
  3. (alternativt) Kontakta ditt distributionsbolag för att aktivera P1-porten på den smarta/digitala mätaren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.