Skip to main content
Skip table of contents

Analog utgångsaktor 0-10 V

Beskrivning

Tre dimrar med hög effekt är anslutna till Niko Home Control-installationen med användning av den analoga utgångsaktorn 0–10 V.
Tre dimrar med en analog ingång på 0–10 V kan anslutas till denna aktor.
Användbara Niko-referenskoder: 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Översikt

Drift

Utgången skickar en signal mellan 0 och 10 V för att styra den anslutna dimmern, vilket gör att programmerade åtgärder eller
stämningsinställningar kan aktiveras.

Genom att trycka på motsvarande knapp kan status för varje utgång ändras manuellt och tillfälligt för tända eller släcka
en lampa. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa
busskommunikation.

Installation

Kopplingsschema

Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Avståndet mellan dimrarna och modulen ska inte överstiga 50 m.
 • Högst tre dimrar kan anslutas per modul.
 1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats. Placera helst modulen i den översta raden inuti elcentralen för att hålla SELV-kablarna åtskilda från 230 V-kablarna.
 2. Anslut dimrarna till en av skruvterminalerna 1-3.
 3. Anslut massan av dimrarna till common-skruvterminalen, COM.
 4. Anslut den analoga utgångsaktorn 0–10 V till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i den analoga utgångsaktorn 0–10 V. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Tabellen nedan ger en
översikt över alla felkoder.

LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunder.Programvarufel

Felaktig programvaruversion.*
*Ladda ner den senaste programvaruversionen
från Nikos webbplats för att uppgradera
modulen.


Tekniska data

 • 3 utgångar: 0–10 V (FELV, klenspänning för funktionsändamål), spänningsstyrd (U)
 • max. avstånd mellan drivdon/dimmer och aktor: 50 m
 • max. belastning: 10 mA per kanal
 • kortslutningsskydd per kanal
 • 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • storlek: DIN 2E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • CE-märkt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.