Skip to main content
Skip table of contents

Zaregistrujte svoju inštaláciu

Zaregistrujte svoju inštaláciu, aby ste ju mohli ovládať na diaľku prostredníctvom smartfónu* alebo tabletu* a mohli využívať služby od spoločnosti Niko pre aktualizácie a podporu.

Postup  registrácie

Svoju inštaláciu Niko Home Control môžete zaregistrovať nasledujúcim spôsobom:

1. Choďte  na stránku https://mynikohomecontrol.niko.eu.

2. Zadajte MAC adresu a sériové číslo. 

Ak dostanete správu, že táto kombinácia MAC adresy a sériového čísla už bola použitá, kontaktujte našu zákaznícku podporu (+421 2 6382 5155). Inštalatér pravdepodobne už zaregistroval vašu inštaláciu alebo predchádzajúci používateľ zabudol zmazať svoj účet. Zaistíme, aby ste sa na registračnú stránku mohli prihlásiť pomocou vlastných údajov.

3. Postupujte podľa pokynov na registračnej stránke.



Aplikácia pre iPady a iPhony si vyžaduje verziu iOS 6.0 alebo novšiu. Aplikácia pre systémy Android si vyžaduje verziu 2.3.3 alebo novšiu.


Prenos inštalácie Niko Home Control

Ak ste si zaregistrovali inštaláciu Niko Home Control a presťahovali ste sa

Zmažte svoj účet pre Niko Home Control, aby sa nový používateľ mohol nanovo zaregistrovať pomocou vlastných údajov. Toto vykonáte nasledujúcim spôsobom:

1. Choďte na registračnú stránku https://mynikohomecontrol.niko.eu a prihláste sa.

2. Otvorte si ponuku: Váš profil.

3. Kliknite na Zmazať účet.

Ak ste novým obyvateľom v dome, ktorý má inštaláciu Niko Home Control

Zaregistrujte svoju inštaláciu čo možno najrýchlejšie (pozrite si postup pre registráciu uvedený vyššie), aby predchádzajúci používateľ nemal prístup do vašej inštalácie.  


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.