Skip to main content
Skip table of contents

Velux a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom Velux, môžete:

  • otvárať a zatvárať okná, žalúzie a rolety,

  • zastaviť otváranie a zatváranie okien, žalúzií a roliet.

Funkcie Velux sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi týmito dvoma systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a zavrieť strešné okno pomocou tlačidla „odchádzam z domu“).

Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Velux.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Je potrebná špeciálna elektrická kabeláž.

Kábel SVV s minimálne 12 vodičmi musí byť nainštalovaný medzi rozvádzačom a každým prepojovacím modulom.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • Má connected controller II.

  • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.1.1 alebo vyššia).

  • Pre každé strešné okno je  v rozvádzači  nainštalovaný spínací modul Niko Home Control s 2 neobsadenými výstupmi.

  • Ak chcete využívať funkcie Velux v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie je potrebné pred aktiváciou prepojenia naprogramovať pomocou programovacieho  softvéru Niko  Home Control.

Môžete použiť jeden z nasledujúcich modulov:

Pre 5 INTEGRA® Velux okien je nainštalovaný modul KLF 200.

Modul KLF 200:

  • poskytuje prepojenie na Niko Home Control,

  • ideálne sa nachádza blízko okna Velux,

  • môže ovládať maximálne 5 okien Velux.Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Velux?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Tu si môžete pozrieť návod:


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašim systémom Velux?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

  • Funkcie Velux zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.

  • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa tieto funkcie Velux už nebudú spúšťať.


Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Velux?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.