Skip to main content
Skip table of contents

Univerzálny stmievací modul

Opis

Ak sa rozhodnete použiť iný typ svetelnej záťaže, nesmiete zabudnúť znovu nakonfigurovať stmievací modul v rozvádzači.

Pomocou tohto stmievacieho modulu môžete stmievať nasledujúce typy svetelnej záťaže:

  • žiarovky
  • 230 V halogénové žiarovky
  • 12 V halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
  • 12 V halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom
  • stmievateľné LED žiarovky
  • stmievateľné energeticky úsporné žiarivky (CFLi)

Povolené záťaže

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje prehľad maximálnych povolených záťaží pre jednotlivé typy svetiel pri prevádzkovej teplote 45 °C.


CFLi

stmievateľné LED žiarovky

Max.

400 W

400 W

400 W

200 W

200 W

Min.

5 W

5 W

20 W

5 W

5 W


Nastavenie stmievacieho modulu podľa typu svetelnej záťaže

Môžete manuálne nakonfigurovať typ svetelnej záťaže, ktorý chcete stmievať na stmievacom module (presnejšie povedané na kanáli (1 alebo 2), na ktorý je svetelná záťaž pripojená). Toto sa nastavuje pomocou DIP prepínačov nachádzajúcich sa na prednej časti stmievacieho modulu, ktorý sa väčšinou inštaluje na spodok rozvádzača. Pozrite si nižšie uvedený graf, v ktorom sa nachádzajú správne nastavenia pre DIP prepínače podľa jednotlivých typov svetelnej záťaže.

    

 

Žiarovka – riadenie reverznou fázou

Halogénová žiarovka s elektronickým transformátorom – riadenie reverznou fázou

 

Halogénová žiarovka s feromagnetickým transformátorom – fázové riadenie

led 1

Stmievateľná LED žiarovka – riadenie reverznou fázou

led 2

Stmievateľná LED žiarovka – fázové riadenie

CFLi1

Stmievateľná úsporná žiarovka – riadenie reverznou fázou

CFLi2

Stmievateľná úsporná žiarovka – fázové riadenie (*)

led 3

Stmievateľná LED žiarovka – riadenie reverznou fázou (*)

led 4

Stmievateľná LED žiarovka – fázové riadenie (*)


Nižšie uvádzame príklad výhod a nevýhod posledných dvoch profilov:

ProfilŽiarovka alebo halogénová žiarovka s elektrickým transformátoromled 3 alebo led 4
VýhodaSvetelná záťaž po zapnutí nesvieti s vyššou intenzitou.Svetelnú záťaž je možné stmievať na minimálnu úroveň
Nevýhody
  • Svetelnú záťaž nie je možné stmievať na minimálnu úroveň;
  • V niektorých prípadoch je rozdiel v možných nastaveniach svetelného výkonu  obmedzený
Svetelná záťaž po zapnutí krátkodobo svieti s väčšou intenzitou, ak bola nastavená nízka úroveň stmievania.

Po nastavení minimálnej úrovne vypnite a zapnite stmievač. Ak nie je svetelná záťaž zapnutá, vyberte taký profil svetla, ktorý obsahuje aj funkciu turbo (CFLi1,  CFLi2, LED 3 alebo 4 LED).

Nastavenie minimálnej úrovne

Za účelom dosiahnutia (optimálneho) maximálneho dosahu pre každú svetelnú záťaž je možné upraviť minimálnu úroveň. Na manuálne nastavenie minimálnej úrovne svetla použite skrutkovač. Otočte potenciometer doprava, ak chcete úroveň zvýšiť. Otočte potenciometer doľava, ak chcete úroveň znížiť. Pozrite si nasledujúci graf.

1. Zapnite svetlo s max. úrovňou intenzity svetla.

2. Upravte úroveň intenzity svetla:


Intenzita svetla

Akcia

Ste spokojný s minimálnou intenzitou svetla?

Potom už nemusíte na stmievacom module v rozvádzači nič upravovať.

Svetlo je príliš jasné: minimálna intenzita svetla je príliš vysoká.

Pomocou skrutkovača otočte potenciometrom nachádzajúcim sa v prednej časti modulu doľava, čím znížite intenzitu svetla. Prestaňte ním otáčať tesne predtým ako žiarovka začne blikať, alebo sa vypne.

Svetlo bliká, alebo sa nezapne: minimálna intenzita svetla je príliš nízka.

Pomocou skrutkovača otočte každým potenciometrom na všetkých kanáloch nachádzajúcich sa v prednej časti modulu doprava, čím zvýšite intenzitu svetla.


Nasledujúci graf obsahuje zhrnutie týchto troch možností.


Akcia

Ovládanie


Záver


Akcia

Ovládanie

Stmievanie na MIN. ÚROVEŇ

Je na minimálnej úrovni

Minimálna úroveň stmievania OKStále svieti príliš intenzívne

Minimálna úroveň stmievania je príliš vysoká


MIN/MAX


nie je zapnuté alebo bliká


Minimálna úroveň stmievania je príliš nízka  


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.